De plannen voor de herinrichting van de Kruishoutemse Markt en de straten errond zijn klaar en werden op de gemeenteraad van december goedgekeurd. Voor de werkzaamheden zijn 280 werkdagen voorzien. Ze zullend dus naar schatting anderhalf jaar duren.

Nadat Kruishoutem al het Nieuw Plein en de aanpalende Blekerijstraat, Kerkhofweg en Woestijnestraat liet renoveren, komt het eigenlijke centrum van de gemeente aan bod: de Markt en de straten die ermee verbonden zijn; de Waregemsesteenweg (tot en met het Nieuw Plein), de Churchillstraat, de Kerkstraat, de Pastorijstraat en de Hoogstraat.

"We gaan qua materiaalkeuze werken in dezelfde stijl als op het Nieuw plein. Voetpaden laten we uitvoeren in kleiklinkers, terwijl het wegdek in uitgewassen beton wordt aangelegd. De boordstenen zijn in graniet.", voorziet schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V).

De herinrichting van de Markt en omgeving zal de parkeercapaciteit ervan lichtjes verhogen. In de Waregemsesteenweg en de Churchillstraat komen evenveel parkeerplaatsen als nu. Het zogenaamde 'bankenstraatje', dat parallel loopt met de Hoogstraat, verdwijnt. De plaats die daardoor vrijkomt, kunnen we gebruiken voor groen en ruimere terrassen. Ook aan de overkant, ter hoogte van 't Kloefke, komt een groter terras. We verplaatsen er ook het oorlogsmonument. Nu staat het een beetje weggestopt in de hoek. Het krijgt een meer centrale plaats op het plein.

Samen met de Markt gaan ook enkele straten die erop uitgeven aangepakt worden. "Zoals dat in enkele andere straten richting Kruishoutem al het geval is, krijgen ook de Winston Churchillstraat, de Waregemsesteenweg en de Hoogstraat meer de aanblik van een dreef: we laten er bomen planten. Groen en bomen maakt een straat niet alleen sfeervoller, maar doet ze ook nauwer lijken, waardoor weggebruikers de neiging hebben om trager te rijden en bovendien is het goed voor de luchtkwaliteit", motiveert Bothuyne.

De graafmachines rukken ook op richting Pastorijstraat en gaan via de Hoogstraat tot op het kruispunt van de Oudenaardse- en Anzegemsesteenweg. "Dit is vandaag een zeer onveilig verkeerspunt, vooral voor fietsers. Er zijn ook al regelmatig ongevallen gebeurd, zoals recent nog. Daarom komt op die plaats een rotonde", legt de Bothuyne uit.

De vernieuwing van de dorpskern van Kruishoutem zal ongeveer 6 miljoen euro kosten, maar is geen zaak van de gemeente alleen. In de eerste plaats is dit een waterzuiveringsdossier: Aquafin legt samen met rioolbeheerder Farys in de betrokken straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Zo zal alle afvalwater uit Kruishoutem effectief gezuiverd worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente nemen de heraanleg van de wegen en pleinen voor hun rekening. De gemeente zal er iets meer dan anderhalf miljoen euro voor betalen. Het werk wordt geraamd op 4 755 595,95 euro exclusief btw. De gemeente moet daarvan slechts 1 540 985,70 euro betalen. De rest wordt door de Vlaamse overheid gefinancierd.

Nu de plannen klaar zijn, start de zoektocht naar een aannemer. "We hopen dat die in april, na Pasen aan de slag kan gaan en rekenen dat het anderhalf jaar zal duren om deze make-over van ons centrum te realiseren. Het werk is zo uitgebreid, dat er zal gewerkt worden in negen fasen. De exacte timing kunnen we pas precies bepalen als de aannemer bekend is. Sowieso komen er nog informatiesessies voor de bewoners en ook voor handelaars en bedrijven. En het is alvast de bedoeling, dat ons centrum zoveel mogelijk tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. Kruishoutem-centrum zal dus nooit helemaal afgesloten worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.