Naast zonne- en windenergie is ook de productie van groene stroom en warmte via biogas een niet onbelangrijk onderdeel van onze hernieuwbare energieproductie.

Er zijn een beperkt aantal grootschalige biogasinstallaties. Maar er zijn vooral 75 kleinere biogasinstallaties, de zogenaamde pocketvergisters. Deze installaties hebben een elektrisch vermogen tot 200 kw. Ter vergelijking: de meeste huishoudelijke zonnepaneleninstallaties zijn goed voor 5 tot 10 kw. En uiteraard is er een dubbel voordeel: niet alleen werkt een pocketvergister groene energie op, ook is het een goed middel om mest te verwerken. Veehouders kunnen zo hun steentje bijdragen om de klimaatverandering tegen te gaan. Deze pocketvergisters zijn meestal ingeplant bij een landbouwbedrijf dat zo een deel van de mest omzet in energie. In totaal zijn er op dit moment 75 dergelijke installaties in Vlaanderen. Maar daarvan liggen er heel wat grotendeels stil. In 2017 waren er zelfs 16 installaties die helemaal geen energie geproduceerd hebben. Dat is meer dan 1 op 5. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Bothuyne: ‘dat resulteerde ook in een daling van de elektriciteits- en warmteproductie. Waar in 2016 de pocketvergisters nog zorgden voor 2183 MWh elektriciteit en 6740 MWh warmte, was dat in 2017 gezakt naar 1942 MWh elektriciteit en 6740 MWh groene warmte. Een dalende energieproductie en toch zijn er vorig jaar nog 5 pocketvergisters bij gekomen.

Een groot aantal installaties draait niet of nauwelijks. Bothuyne: ‘De sector ziet bedrijven die administratief niet in orde zijn, technische problemen bij installaties of landbouwers die hun installaties slecht opvolgen. De technische problemen zouden vooral te wijten zijn aan tekortkomingen veroorzaakt door een gebrekkige installateur. Maar er is duidelijk ook nood aan een betere begeleiding en ondersteuning bij de uitbating van zo’n kleine biogasinstallaties. Daartoe werd alvast een ‘lerend netwerk’ met experten en uitbaters opgezet.’

Maar misschien is meer nodig: Bothuyne: ‘Één zo’n procketvergister kost echter al snel 150 000 euro. Dat is een fikse investering. Daartoe werden voor installaties van voor 1 januari 2018 ook groene stroom en warmtekrachtcertificaten uitgereikt. Gemiddeld voor zo’n 5800 euro per jaar. Zo zou deze investering normaal rendabel moeten zijn. Sinds dit jaar is investeringssteun voorzien voor nieuwe installaties. Allicht is het nuttig om de stilgevallen pocketvergisters die technische mankementen vertonen te herstellen en daar eenmalig steun voor te voorzien. Zo kan de sector terug op volle kracht draaien, zeker nuttig in deze tijden van stroomschaarste.’

Robrecht Bothuyne zal daartoe in het parlement de bevoegde ministers bevragen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.