Als het regent boven de Moerdijk begint het blijkbaar te druppelen in ons land…

Na een pleidooi van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff lijkt de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland geen taboe meer. En plots gaan er ook bij ons weer stemmen op om hier een nieuwe kerncentrale te bouwen.

Wat ons betreft mag dat idee weer even snel van tafel verdwijnen als het er is op gekomen. Want het voorstel geeft niet echt veel blijk van realiteitszin. De kerncentrales in ons land worden tussen 2023 en 2025 uit dienst genomen. Maar als we vandaag beslissen om een nieuwe kerncentrale te bouwen, zal die er ten vroegste over 15 jaar staan. Nu pleiten voor een nieuwe kerncentrale is dus geen oplossing voor de huidige uitdagingen wat betreft bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

In Engeland, Frankrijk en Finland wordt op dit moment een nieuwe kerncentrales gebouwd. De bouw van elk van die centrales loopt bijna 10 jaar achter op schema. Dus het argument dat de bouw van een kerncentrale alleen lang zou duren als gevolg van de snelheid van besluitvorming in ons land houdt absoluut geen steek. Het benodigde budget voor de centrales is ondertussen drie keer groter dan initieel begroot. En dan hebben we het nog niet gehad over de overheidssteun die de centrales nodig hebben om rendabel te zijn. Tot ruim € 100 per MWh voor de centrale in Engeland. De steun voor de windmolens in de Noordzee ligt ongeveer de helft lager.

Onze huidige kerncentrales langer in dienst houden is voor ons geen optie. Want ‘betrouwbaar voor onze energievoorziening’ kan je ze al lang niet meer noemen. Waarom anders is het spook van een black-out in de loop van deze winter weer opgedoken? Daarenboven zijn kerncentrales, die permanent stroom produceren, niet compatibel met de bronnen van hernieuwbare energie die er steeds maar blijven bijkomen. We hebben nood aan meer flexibele productiecapaciteit, zoals gascentrales. Als tegen 2025 alle kerncentrales uit dienst zijn, moet er voor zo’n 2200 MW à 3700 MW aan nieuwe productiecapaciteit operationeel zijn. Dit is nog haalbaar als er op heel korte termijn een ondersteuningsmechanisme in voege is voor nieuwe productiecapaciteit. Minister Marghem heeft beloofd om hiermee dit jaar naar het parlement te komen. Ze mag dus haast beginnen maken. Vergunningsaanvragen en bijkomende investeringen in infrastructuur kunnen beperkt worden door de centrales te bouwen op locaties waar nu al gascentrales staan.

 

Met het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol excelleert ons land als het gaat over het onderzoek naar nucleaire technologie. Die technologie wordt niet enkel gebruikt om energie op te wekken maar is onontbeerlijk in de bestrijding van kanker, het opsporen van drinkbaar water, het garanderen van de voedselveiligheid… De nucleaire sector is in België goed voor 20.000 jobs. We mogen dit expertisedomein niet uit handen geven maar moeten het verder versterken en ontwikkelen. Daarom heeft de federale regering beslist om te investeren in het Myrrha-project en de bouw van een nucleaire proefopstelling financieel mogelijk te maken. Onderzoek en ontwikkeling moeten duidelijk maken of kerntechnologie in de toekomst een antwoord kan bieden op de huidige bezwaren tegen nucleaire technologie. De kerncentrale van de vierde generatie of een thoriuminstallatie, volgens optimisten maar echt operationeel over 30 jaar, zullen hier mogelijk aan tegemoet kunnen komen. Maar in het huidige debat, over de verduurzaming van de energievoorziening in de komende 15 jaar, spelen deze technologieën nog geen enkele rol. Ze leiden enkel de aandacht af van de hoogstnoodzakelijke investeringen die nodig zijn voor de vergroening van onze elektriciteitsproductie en het verhogen van de energie-efficiëntie.  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.