Vooral werkgevers ontevreden en steeds meer klachten

VDAB is de regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt. Werkzoekenden aan een job helpen, werkenden helpen in de uitbouw van hun loopbaan en werkgevers helpen bij het invullen van hun vacatures, dat zijn de kerntaken van VDAB. Maar zijn de betrokkenen ook tevreden over de diensten van VDAB?

Een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) leert dat voor geen enkele van de voornoemde doelgroep VDAB de gestelde normen haalt: ‘VDAB doet regelmatig tevredenheidsmetingen. De norm die de organisatie, conform de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid, ligt hoog. Maar noch bij werkzoekenden, noch bij werkenden, noch bij werkgevers wordt die norm gehaald. Hier is dus werk aan de winkel.’

 

TEVREDENHEID per doelgroep

2016

2017

2018

Norm (sinds 2017)

Niet-werkende werkzoekenden

80,7%

80,9%

80,4%

85,0%

Werkgevers over vacaturewerking

67,2%

63,2%

62,3%

70,0%

KMO’s over vacaturewerking

66,6%

61,2%

62,1%

70,0%

Werkgevers over verstrekte info

87,4%

84,9%

84,8%

85,0%

Cursisten

75,8%

75,7%

77,5%

80,0%

Werkenden

75,7%

76,2%

76,8%

85,0%

Bij werkzoekenden is al vele jaren zowat 80% tevreden. Dat cijfer is al vele jaren constant, met een lichte daling vorig jaar. Hier ligt de norm echter 5% hoger. De tevredenheid van cursisten, voornamelijk werkzoekenden die bij VDAB opleidingen volgen, is ietwat hoger geworden. Zowat 77% is tevreden over de gevolgde cursus. De norm is echter hoger. Bij de werkenden die beroep doen op VDAB is 76% tevreden. De norm ligt daar echter op 85%.

Bothuyne: ‘De lat ligt hoog bij VDAB als het gaat om de tevredenheid van de klanten. En terecht. VDAB is één van de grootste Vlaamse overheidsagentschappen, met heel wat mensen en middelen. Dat mensen tevreden zijn over de aangeboden diensten, is dan ook essentieel. Maar helaas haalt VDAB niet alleen de eigen normen, ook is de evolutie van de tevredenheidscijfers ook dalende.’

Verbetering is zeker nodig als we naar de werkgevers kijken. Ongeveer 85% van de werkgevers is tevreden over de informatie die ze van VDAB krijgen. Maar als het gaat over haar kerntaak, het invullen van vacatures, zijn werkgevers een stuk minder tevreden. Bothuyne: ‘Slechts 62% van de werkgevers is tevreden over de manier waarop VDAB hen helpt met het invullen van vacatures. Alarmerend is vooral dat dit cijfer het hardst achteruit gaat. 2 jaar geleden was nog 67% van de werkgevers tevreden. De doelstelling ligt op 70%.’

Robrecht Bothuyne: ‘VDAB moet hier een tandje bijsteken. Er zijn meer vacatures dan ooit en tegelijk is er een grote krapte op de arbeidsmarkt. VDAB kan en moet het verschil maken voor werkgevers op zoek naar geschikte mensen. Zeker KMO’s hebben in deze tijden van krapte nood aan extra ondersteuning. We hebben een sluitende aanpak nodig voor werkgevers: VDAB moet een dienstverlening op maat van KMO’s aanbieden, die verder gaat dan automatische matching en diensten via de VDAB-website. Elke werkgever zou een persoonlijke accountmanager moeten krijgen die kan instaan voor die dienstverlening op maat.’

Is men niet tevreden, dan kan men klacht indien. In 2018 kwamen er 14% meer klachten binnen dan in het jaar daarvoor. Bothuyne: “Het gaat in 8 op de 10 gevallen om krachten van werkzoekenden, voornamelijk over het persoonlijk actieplan naar werk, de verschillende vormen van opleiding en matchbare vacatures.”

Indien men niet akkoord gaat met het antwoord dat men verkreeg na behandeling van de klacht, dan dient de Vlaamse ombudsman tussen te komen. Ook hier zien we een stijging van 14% tegenover het jaar daarvoor.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.