Een recordaantal mensen vraagt om hun buitenlandse diploma’s in Vlaanderen te laten erkennen. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). Een elders verworven diploma heeft niet altijd dezelfde waarde als een Vlaams diploma. Daarom kan men een aanvraag indienen bij NARIC Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre) om zijn of haar diploma te laten erkennen en gelijkschakelen met een Vlaams diploma.

 NARIC erkent elk buitenlands studiebewijs als volledig gelijkwaardig met een Vlaamse hoger onderwijs diploma tenzij er een substantieel verschil is.

Bothuyne: ‘Als een aanvraag geweigerd wordt heeft dat te maken met het ontbreken van essentiële opleidingsonderdelen, de leerresultaten of gewoon de gebrekkige kwaliteit van de buitenlandse opleiding en opleidingsinstelling. Het is belangrijk dat NARIC hieromtrent voldoende streng is. De kwaliteit van gediplomeerden op onze arbeidsmarkt moet ten allen tijde gegarandeerd zijn.’

 In 2015 waren er 3.746 aanvragen en in 2016 4553. In 2017 werden dat er al 5.194, dat is een toename van 40% op 2 jaar tijd. Over de jaren heen zien we dat het voornamelijk houders van een diploma Hoger Onderwijs zijn die om gelijkschakeling vragen.

 De stijgende vraag leidt ook tot een stijgend aantal gelijkgeschakelde en erkende buitenlandse diploma’s. Waar er in 1015 nog maar 1731 buitenlandse diploma’s erkend en gelijkgeschakeld werden, was dat aantal vorig jaar bijna verdubbeld naar 3231. Bothuyne: ‘het stijgend aantal erkende buitenlandse diploma’s is een goede zaak voor onze krappe arbeidsmarkt. Werkgevers smeken immers om gekwalificeerd personeel.’

De toestroom van vluchtelingen van enkelen jaren geleden is uiteraard niet vreemd aan de stijgende cijfers.

We zien het aantal aanvragen van vluchtelingen binnen het totaal aantal aanvragen bij NARIC stijgen. In 2015 maakten zij maar 13% (of 317) van het totaal uit, in 2017 was dat al 24% (of 1255 aanvragen). De prognose voor dit jaar is dat het aantal aanvragen zou stabiliseren op dit hoge niveau.

 Bij de erkenning van een buitenlands diploma is niet alleen kwaliteit, maar ook snelheid belangrijk. Bothuyne: ‘mensen die maanden moeten wachten op de erkenning van hun diploma geraken moeilijk aan de bak en verzeilen in de werkloosheid. Tegelijk heeft onze arbeidsmarkt echt nood aan extra gediplomeerden. Ondanks het feit dat NARIC van minister Crevits extra budget kreeg, wordt de maximumtermijn van 4 maanden voor de behandeling van een aanvraag vaak overschreden. De erkenning van een diploma hoger onderwijs duurde in 2017 gemiddeld 165 dagen. 45 dagen langer dan de wettelijk vastgelegde termijn. Dit moet beter.’

 Bothuyne doet een aantal concrete voorstellen: ‘Vluchtelingen kunnen pas een aanvraag doen als er effectief erkend zijn. Allicht kan al heel wat voorbereidend werk gebeuren voor die datum, denk maar aan het verzamelen van de benodigde documenten.’

Maar er kan ook verder gebouwd worden op de ruime ervaring die NARIC ondertussen heeft. Bothuyne: ‘eens een diploma is onderzocht vormt dit een precedent voor volgende aanvragen. NARIC kent dan immers de kwaliteit van het diploma en de betrokken opleiding. Een precendenten-databank kan ervoor zorgen dat diploma’s die eerder gelijkgeschakeld zijn via een versnelde procedure worden aangepakt, zonder dat het volledige onderzoek opnieuw gebeurt.’

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.