Vlamingen hebben een baksteen in de maag. Een eigen huis is belangrijk. Een eigen energiezuinig huis des te meer. In Vlaanderen gebouwde woningen moeten voldoen aan een steeds strenger wordend E-peil. Woningen die dit jaar gebouwd of verbouwd worden moeten voldoen aan E-peil 30. Wie beter wil doen kan daar een extra steuntje voor in de rug krijgen door een korting op de onroerende voorheffing. Een recordaantal Vlamingen kan vandaag rekenen op deze korting. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Voor energiezuinige woningen, zuiniger dan de geldende normen, krijgt men een vermindering van de onroerende voorheffing. Die vermindering wordt in principe automatisch toegekend op het aanslagbiljet, zodat de burger zelf niets hoeft te doen. De vermindering van onroerende voorheffing wordt toegekend op basis van het E-peil van de woning.

 “Het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) bezorgt jaarlijks een lijst van gebouwen die aan de voorwaarden voor verlaging van onroerende voorheffing voldoen aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). En dit aantal neemt elk jaar toe, voor 2017 kregen 21.147 gezinnen korting op hun onroerende voorheffing”, zegt Bothuyne.

Bothuyne: “De toegekende kortingen zijn goed voor een budget van zowat 8.268.408,01 euro. Dit maakt dat elk dossier een gemiddelde vermindering krijgt van 391 euro!”

 

Aantal

Toegekende vermindering onroerende voorheffing

AJ 2012

 

 

Totaal

4.035

€ 1.237.651,9

AJ 2013

 

 

Totaal

7.402

€ 2.195.025,94

AJ 2014

 

 

Totaal

7.911

€ 2.293.539,91

AJ 2015

 

 

Totaal

15.921

€ 4.791.242,32

AJ 2016

 

 

Totaal

18.446

€ 6.294.890,01

AJ 2017

 

 

Totaal

21.147

€ 8.268.408,01

De maatregel mist zijn effect dus niet.

Robrecht Bothuyne: “De Vlaamse overheid wil mensen stimuleren om zuinig met energie om te gaan. Dat gebeurt met strenger wordende normen, maar ook met stimuli zoals premies. Deze korting op de onroerende voorheffing beloont de voorlopers. Zij die investeren in een nog zuiniger woning dan de geldende normen, hebben extra kosten en kunnen deze steun dan ook goed gebruiken.”

Ook nu nog, tot eind dit jaar, kan een bouwheer beroep doen op een fikse korting. Concreet gaat het om een

  • Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.
  • Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar.

 

 

Meer is mogelijk

Voorlopig is de korting slechts tot eind dit jaar voorzien. Bothuyne wil deze periode met minstens twee jaar verlengen. ‘Vanaf 2021 is BEN bouwen (E-peil 30) de norm. Tot dan moet deze korting onverkort blijven bestaan.’

Bovendien wil CD&V de korting uitbreiden: er is nu ook een bouwschilindicator (of S-peil) ingevoerd. Bouwheren die een bouwaanvraag indienen moeten een ambitieus S-peil van 31 halen. Het S-peil is de samenstelling tussen het K-peil (de mate van isolatie binnen de woning) en de netto-energiebehoefte. Die twee samen geven de isolatie- en ventilatie-waarde van de bouw weer. Daarnaast blijft het E-peil gewoon bestaan. Minister Tommelein voorziet al een verstrenging van dit S-peil in 2021. Bothuyne: ‘Dat is niet evident. CD&V wil dat de betaalbaarheid van de woningen niet in het gedrang komt door al te strenge normen.’

Daarom zou het een goed idee zijn om een fiscale stimulans in te bouwen voor wie een lager dan noodzakelijk S-peil haalt met zijn of haar nieuwe woning. Bothuyne: ‘ook hier zou dus een bijkomende en gelijkaardige korting op de onroerende voorheffing kunnen voorzien worden. Dat zou de betaalbaarheid van energiezuinige nieuwbouwwoning kunnen garanderen, ook voor wie verder gaat dan de norm.’

Ook korting voor renovatie

Ook voor ingrijpende energetische renovaties (IER) kan men, sinds kort en op aandringen van CD&V, een vermindering van de onroerende voorheffing aanvragen op basis van het E-peil en dat voor een periode van 5 jaar:

  • 50% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt
  • 100% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt

Gezien de doorlooptijd tussen startverklaring, aanvraag stedenbouwkundige vergunning en datum van EPB-aangifte, zullen pas dit jaar de eerste aanslagbiljetten verstuurd worden.

Bothuyne: “Er zijn in 2017 1.312 startverklaringen ingediend waarvan het merendeel boven de E60 zaten. Als indicatie van het aantal verminderingen van O.V. kan dit tellen en dat op amper anderhalf jaar tijd!”

Voor het aanslagjaar 2018 zijn er 11 onroerende goederen die een vermindering van de onroerende voorheffing zullen worden toegekend. Na verdere aftoetsing zal dit aantal ongetwijfeld fel verhogen.

“Het is een systeem dat werkt. Vlaanderen heeft fiscale bevoegdheden en moet ze dan ook vlouit gebruiken. Mensen worden aangezet om niet enkel energetisch, ingrijpend zelfs, te bouwen, doch ook om te renoveren. En dat is waar we naartoe willen, een algemene bewustwording,” besluit Bothuyne.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.