Voorzitter, collega’s,

De tijd tikt snel, gebruik hem wel.

Dat geldt voor ons, ons beleid en de mensen waarvoor we het beleid voeren. Maar ook voor ministers. Het kan immers zo voorbij zijn…

We komen aan het einde van de legislatuur. Altijd een tijd om het bilan op te maken, ook van het beleidsdomein werk. Vele zaken zijn ten goede gewijzigd of op goede sporen gezet. Denken we maar aan de inzet op tijdelijke werkervaring, duaal leren, opleidingsincentives, vernieuwde VDAB-werking en aanwervingsstimulansen.

Deze regering gebruikte haar tijd wel. Maar er blijft nog veel werk aan de winkel.

Bij de gemiddelde Vlaming, neemt de scholing binnen onderwijscontext liefst een kwart van ons leven in beslag. Dat deze Vlaamse regering met bvb de nieuwe eindtermen en de hervorming van het secundair onderwijs baanbrekend werk heeft verricht in deze, is duidelijk. Maar zeker ook het duaal leren is een grote stap vooruit. Een stap waar u als minister hard aan heeft gewerkt. Bedrijven zijn enthousiast, ondernemend en stellen plaatsen open. Helaas blijven de leerlingen nog al te vaak achter. Hier is nog werk aan. Net als mbt het aanbod: duaal leren speelt zich nog te veel af op BSO-niveau. Terwijl TSO, maar ook opleidingen binnen het hoger onderwijs zich perfect lenen tot een duale invulling. Hier moet dringend werk van gemaakt worden. En dat kan meteen ook het imago van duaal leren een boost geven. In dit kader wil ik u ook blijvende aandacht vragen voor de leertijd, de oerouder van het duaal leren in Vlaanderen. In deze overgangsfase, verdienen ook deze leerlingen, deze werkgevers én de syntra uw aandacht.

Na onze onderwijsloopbaan volgt dan het walhalla: de arbeidsmarkt. Goed voor ongeveer de helft van ons leven, als we geluk hebben lang te leven. Een lange periode, waarin alles in razendsnel tempo verandert. Om permanent mee te zijn, en voorbereid te zijn op de toekomst, is het van belang dat eenieder van ons zich duurzaam blijft vormen, blijft her en bijscholen. Met slechts 7% van de 25-64 jarigen die een opleiding volgen, blijft het levenslang leren voor de Vlaming een moeilijk punt. De hervormde opleidingsincentives moeten een extra stimulans betekenen om hier werk van te maken. Als er straks extra geld te besteden is in de volgende legislatuur, dan zou meer inzetten op die opleidingsstimuli, geen slechte investering zijn.

Collega’s,

De VDAB-databank telt op dit moment zo’n 150.000 laag- en middengeschoolde werkzoekenden, goed voor 80% van alle werkzoekenden die bij VDAB zijn ingeschreven. Tegelijk staan er 33.000 vacatures open voor dezelfde doelgroep (en er komen dagelijks bij), denk maar aan de bijna 6.000 vacatures in de schoonmaaksector. Het kader om deze mensen aan de slag te helpen is klaar. Via tijdelijke werkervaring kunnen deze vlotter ingevuld worden. Toch blijft de mismatch onbegrijpelijk hoog overeind.

Daarom is het belangrijk de arbeidsreserve te vergroten. Er staan te veel mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. De arbeidskrapte lost zichzelf niet op. Er moeten meer mensen actief worden.

De samenwerking met de OCMW’s is fel verbeterd en versterkt. Daar kan op verder gebouwd worden. De samenwerking met Riziv is goed, maar de resultaten zijn nog te pover. Te weinig mensen komen in traject en stromen uit naar werk, ondanks het feit dat de artsen hen klaar voor een job achten, De instroom van mensen die erkend zijn als vluchteling, kan nuttig zijn voor onze arbeidsmarkt. Maar ook daar vallen nog te veel mensen door de mazen van het net. Te weinig erkende vluchtelingen komen bij VDAB terecht. En hun uitstroom naar werk moet ook beter kunnen. Verplichte taallessen, niet alleen op de werkvloer, zijn echt wel belangrijk in deze.

Minister, de uitdagingen zijn in die 10 jaar ministerschap op werk niet kleiner geworden. Onder uw bewind, als minister van werk, is meer dan één steen verlegd. Maar toch blijven de uitdagingen groot. We hopen dat u de komende maanden wel aan boord blijft van de regering, de campagne-modus nog wat achterwege laat en nog es keihard het gaspedaal induwt. We wensen er u alle succes bij en zullen u graag ondersteunen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.