Beste collega’s,

Enkele weken geleden besliste viceminister-president Tommelein tegen eerdere berichtgevingen in om toch vroegtijdig het Vlaamse regeringsschip te verlaten. Om zo als kapitein post te kunnen vatten op het Oostendse bestuursschip en vanaf 1 januari de haven uit te kunnen varen.

We hebben in de commissie energie als parlementsleden niet echt de mogelijkheid gehad om afscheid te nemen  van onze minister van energie. Daarom zou ik mijn tussenkomst in dit begrotingsdebat graag gebruiken om een woord van afscheid en dank te richten aan de viceminister-president.

Beste minister Tommelein,

Vanaf het eerste moment dat u minister bent geworden in deze regering gaf u blijk van ambitie en voluntarisme. Dat mondde uit in een karrevracht aan plannen. U doopte de fast lane voor windenergie van de vorige minister van energie om tot het windplan 2020, u maakte een zonneplan dat tot doel stelde om 6 miljoen bijkomende PV-panelen te plaatsen in Vlaanderen en u kwam met het warmteplan. U stak, terecht, de pluim op uw hoed van de eerste minister die een uitgebreid energiearmoedeprogramma uitwerkte en er is bijvoorbeeld ook het actieplan dat tot doel heeft uitvoering te geven aan de Clean Power for Transport-richtlijn van Europa.

Plannen maken is natuurlijk een eerste belangrijke stap. Maar nadien moet uitvoering gegeven worden aan die plannen en zou er een duidelijke vooruitgang moeten volgen. Die is spijtig genoeg niet altijd merkbaar. Zo blijkt uit de cijfers van de sector dat wat betreft energiearmoede, en ik druk me voorzichtig uit, niet echt een verbetering merkbaar is. We hopen dan ook dat uw opvolgster aan de slag zal gaan met de resultaten van de grondige evaluatie van het energiearmoede programma die u heeft aangekondigd. En wat Clean Power for Transport betreft moeten we besluiten dat het aantal elektrische wagens op onze wegen marginaal blijft. Minder dan 1% terwijl het de ambitie was om op dit moment aan 4,5% van het Vlaamse wagenpark te zitten. Hier is een bijsturing dus ook dringend nodig.

Aan het mooi lijstje van plannen had misschien nog één plan toegevoegd moeten worden. Een plan dat tot doel stelde de renovatiegraad in Vlaanderen te verhogen. Met het nieuwe EPC – sinds de studiedag van afgelopen vrijdag over 4 jaar renovatiepact hebben we geleerd dat we niet meer van het EPC+ maar van het nieuwe EPC moeten spreken -  en de woningpas kan het renovatiepact zonder twijfel enkele mooie resultaten voorleggen. Maar de ultieme doelstelling – de renovatiegraad in Vlaanderen verhogen – is overduidelijk niet gehaald. Eerder in tegendeel… Op diezelfde studiedag over het renovatiepact heeft het VEA de doelstellingen nog eens helder gesteld: 3 miljoen woningen in Vlaanderen moeten tegen 2050 gerenoveerd worden, 100 000 woningen per jaar ofwel 11 woningen per uur. We hopen dat we snel in overleg kunnen gaan met de nieuwe minister over hoe we deze uitdaging gaan aanpakken. Onze ideeën en voorstellen liggen klaar.

Wat we zeker ook niet snel zullen vergeten, is het tomeloos enthousiasme waarmee u sprak over hernieuwbare energie. Wanneer u maar kon hield u in de commissie een pleidooi voor hernieuwbare energie. Dat enthousiasme heeft de Vlaming duidelijk opgepikt. Want de investeringen in PV-panelen zijn weer in stijgende lijn gegaan. Aan ons allemaal om naar de toekomst toe dat enthousiasme te onderhouden en zelfs verder aan te wakkeren. We moeten er voor zorgen dat de mensen het herwonnen vertrouwen in hernieuwbare energie niet opnieuw verliezen.

U bent ook een heel grote believer van de digitale meter. Enkele weken geleden bracht u tijdens de bespreking in de commissie in elk van uw antwoorden op onze vragen om uitleg de digitale meter ter sprake. De digitale meter is dan ook een essentieel onderdeel voor ons energiesysteem van de toekomst. De start van de uitrol zal u spijtig genoeg niet meer als minister kunnen meemaken. Uw opvolger zal snel duidelijkheid moeten brengen over het vooropgesteld compensatiemechanisme. En allemaal samen zullen we er moeten voor zorgen dat het herwonnen vertrouwen waar we het net over hadden, niet verdwijnt samen met de invoering van de digitale meter.

Beste minister,

Bedankt voor uw inzet en enthousiasme.

Succes als burgemeester van Oostende.

Wij wensen u heel graag een goeie vaart!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.