857.000 euro Vlaamse subsidies voor nieuwe rioleringen in Zingem.

24 januari 2017
 

In Zingem is de voorbije jaren al heel wat geïnvesteerd in nieuwe wegen en rioleringen. Een aantal grote projecten staan echter nog op stapel, denk maar aan de doortocht in Ouwegem. Maar ook in Zingem worden nieuwe plannen gemaakt. De Vlaamse overheid voorziet alvast de nodige steun.

Burgemeester Kathleen Hutsebaut: ‘De Weistraat is aan herstelling toe en ook de riolering ontbreekt er nog. Daarom werken we volop aan een nieuw ontwerp dat eind 2017 zou klaar moeten zijn. De werken zijn dan gepland in 2018. Uiteraard zullen ook de bewoners nog geïnformeerd en betrokken worden’.

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en in het parlement lid van de bevoegde commissie leefmilieu: ‘Er is alvast goed nieuws vanuit Vlaanderen. Minister Joke Schauvliege voorziet maar liefst 875 000 euro subsidies voor dit project. De gemeente Zingem zal dit kunnen realiseren zonder de Zingemse belastingbetaler al te zeer aan te spreken.’

De totale werken worden op iets meer dan 1 miljoen euro geraamd. Het onderhoud en de aanleg van gemeentelijke rioleringen en individuele waterzuiveringsinstallaties kosten handenvol geld. Daarom voorziet minister Schauvliege hiervoor een financiële ondersteuning. In Zingem wordt nu een gescheiden rioleringsstelsel over een lengte van 2 kilometer aangelegd in de Weistraat en de Leebeekstraat.

Bothuyne: ‘Er komt niet alleen een gloednieuwe en veilige weg, maar ook een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater wordt afgekoppeld van het rioleringsstelsel en het nodeloos zuiveren ervan wordt vermeden. Deze werken voorkomen ook dat het huishoudelijk afvalwater in het natuurgebied Scheldemeersen terecht komt.’

Kathleen Hutsebaut: ‘In totaal zullen 80 inwoners op dit vernieuwde tracé worden aangesloten. Deze subsidie is goed nieuws voor de Zingemnaren én voor ons leefmilieu en natuur.’

Joke Schauvliege: “In vergelijking met enkele decennia geleden is de kwaliteit van het Vlaamse oppervlaktewater sterk verbeterd. Dat is vooral te danken aan de investeringen in rioleringswerken, die voor mij - ook in budgettair moeilijke tijden - prioritair blijven. Gezonde, propere waterlopen vormen een verrijking voor het landschap en zijn essentieel voor natuur en landbouw. Bovendien beperken zij schade en hinder bij wateroverlast. Daarom wil ik Zingem een financieel duwtje in de rug geven bij het uitvoeren van rioleringswerken.”

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, geeft uitvoering aan het ‘Kwartaalprogramma 2017’. Met dit programma wil de minister de noodzakelijke uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur ondersteunen. Niet alleen voor de waterzuivering en de verbetering van de waterkwaliteit, maar bijvoorbeeld ook in tijden van overvloedige neerslag bewijst een goed onderhouden rioleringsstelsel immers zijn nut. De minister keurt 153 projecten in Vlaanderen goed voor een investering van 216 miljoen euro.

In Oost-Vlaanderen werden 19 projecten geselecteerd voor een totaal te investeren bedrag van 24 miljoen euro. 

Categorie: 

Robrecht on Twitter