Akkoord over heraanleg Deinsesteenweg

13 oktober 2016
 

De Deinsesteenweg, die Kruishoutem met Deinze verbindt en dwars door de wijk Marolle loopt, is in slechte staat. Niet alleen de rijweg is in steeds slechtere conditie, ook de riolering laat te wensen over en het afvalwater van de honderden woningen aldaar wordt nog steeds niet gescheiden afgevoerd en gezuiverd. Op de gemeenteraad van 10 oktober jongstleden vroeg CD&V-fractieleider Luc Vandenabeele een stand van zaken in dit dossier.

De weg is een voormalige provincieweg, die in 2008 aan de gemeente werd ‘aangeboden’, samen met een bedrag van zowat 500 000 euro. Dit bedrag diende zogezegd om de weg in goede staat te brengen. De voltallige gemeenteraad weigerde echter deze weg over te nemen. Het gemeentebestuur had immers laten uitrekenen dat meer dan 10 keer het aangeboden bedrag zou nodig zijn om de nodige werken uit te voeren. De Kruishoutemse belastingbetaler mocht hiervoor niet opdraaien.

Sindsdien is de Deinsesteenweg in handen van het Vlaams gewest (AWV), die echter bleef aandringen dat de gemeente de weg zou overnemen. Hieromtrent is lang en vaak onderhandeld. Nu is er een principe-akkoord gesloten tussen alle betrokkenen: de gemeente Kruishoutem, AWV, Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Farys. Schepen van openbare werken Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘De Deinsesteenweg zal helemaal heraangelegd worden door AWV. Aquafin en de VMM zullen instaan voor de gescheiden riolering en het zuiveringsstation. Bedoeling is ook dat de weg een stuk veiliger wordt, met o.a. een enkelvoudig fietspad langs beide kanten van de rijweg.’

De gemeente zal, nadat de werken opgeleverd zijn, de Deinsesteenweg, de Tsjollevelddreef en de Nieuwstraat, vandaag allen in beheer van AWV, overnemen.

Bothuyne: ‘Met dit akkoord kan de Deinsesteenweg terug een veilige weg worden, inclusief fietspaden en wordt de nodige riolering en waterzuivering voorzien. Er zal ook onderzocht worden in welke mate (delen van) aanpalende straten zoals de Bellegemstraat of de Passionistenstraat mee betrokken kunnen worden in dit project. En dit alles zonder dat de Kruishoutemnaren de volledige factuur moeten betalen. Zo besparen we miljoenen euro’s in vergelijking met wat oorspronkelijk aan het gemeentebestuur werd voorgesteld. ’

Afspraak is dat in 2017 een studiebureau aangesteld wordt om de plannen uit te tekenen voor de nieuwe weg. In een volgende fase zullen ook de rioleringswerken en waterzuivering uitgetekend worden. Ondertussen moeten de nodige subsidies vrijgemaakt worden voor het project. Aanbesteding en uitvoering van de werken is dan allicht voor 2020-2021.

Bothuyne: ‘Over het ontwerp en de uiteindelijke werken zal ook met de buurtbewoners overleg en communicatie georganiseerd worden. Ondertussen wordt alvast een nieuwe drinkwater leiding aangelegd. Deze wordt dit jaar nog afgewerkt.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter