Vlaanderen

Recordaantal warmtepompen in Vlaanderen

Recordaantal warmtepompen in Vlaanderen 8 augustus 2018

Steeds meer Vlamingen schakelen over op een warmtepomp om hun woning te verwarmen. In 2017 werd een recordaantal van 4284 nieuwe warmtepompen geïnstalleerd. In totaal zijn er 23 987 dergelijke installaties bij gezinnen in Vlaanderen. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). Bothuyne: in 2014 waren er nog maar 13 327 warmtepompen bij gezinnen geïnstalleerd. Op 3 jaar tijd is dat aantal bijna verdubbeld. En zeker in het voorbije jaar zijn er veel nieuwe warmtepompen bij gekomen.’

Lees meer
 
 
Recordaantal buitenlandse diploma’s erkend in Vlaanderen

Recordaantal buitenlandse diploma’s erkend in Vlaanderen 6 augustus 2018

Een recordaantal mensen vraagt om hun buitenlandse diploma’s in Vlaanderen te laten erkennen. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). Een elders verworven diploma heeft niet altijd dezelfde waarde als een Vlaams diploma. Daarom kan men een aanvraag indienen bij NARIC Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre) om zijn of haar diploma te laten erkennen en gelijkschakelen met een Vlaams diploma.

Lees meer
 
 
Dienstencheque-sector boomt, toch gooien we voor 12 miljoen euro aan dienstencheques in de vuilbak

Dienstencheque-sector boomt, toch gooien we voor 12 miljoen euro aan dienstencheques in de vuilbak 21 juni 2018

Dienstencheques blijven populair: zowat 680 000 Vlamingen maken er gebruik van. Gemiddeld koopt een Vlaming 118 dienstencheques aan. De dienstencheque-onderneming krijgt per gepresteerd uur 22,69 euro. Een deel wordt door de overheid betaald als vorm van subsidie (13,69 euro), een deel door de gebruiker (9 euro). 

Lees meer
 
 
Onderwijsdiploma via VDAB: minder inschrijvingen, minder geslaagden.

Onderwijsdiploma via VDAB: minder inschrijvingen, minder geslaagden. 13 juni 2018

Terwijl een grote groep jongeren de schoolbanken verlaat zonder onderwijsdiploma, of met een ASO-diploma zonder kansen op de arbeidsmarkt, is ook de weg naar een diploma via VDAB er eentje vol hindernissen. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 
Steeds meer zelfstandigen in nood zoeken hulp

Steeds meer zelfstandigen in nood zoeken hulp 13 juni 2018

Ondanks dalende faillissementscijfers, een stijgende conjunctuur en een groeiend ondernemersvertrouwen, zijn er steeds meer zelfstandigen in nood. Zij kloppen steeds vaker aan bij Dyzo, een vzw die zelfstandigen in moeilijkheden helpt. Op een paar jaar tijd is het aantal hulpvragen verdubbeld. Dyzo werkt daartoe samen met OCMW’s en/of gemeenten. Dat kan echter nog beter, zegt Robrecht Bothuyne, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V die hierover een aantal parlementaire vragen stelde.

Lees meer
 
 
VDAB schrijft steeds meer werkzoekenden af voor de reguliere arbeidsmarkt

VDAB schrijft steeds meer werkzoekenden af voor de reguliere arbeidsmarkt 7 juni 2018

Vlaanderen geeft steeds meer werkzoekenden het label ‘niet-toeleidbaar’, ‘arbeidszorg’ of ‘sociale economie’. M.a.w. VDAB ziet nauwelijks of geen mogelijkheden voor deze mensen om op de reguliere arbeidsmarkt een actieve rol op te nemen.

Lees meer
 
 
Meer dan de helft van de energiedeskundigen voldoet niet

Meer dan de helft van de energiedeskundigen voldoet niet 27 mei 2018

Meer dan de helft van de erkende energiedeskundigen in Vlaanderen zal zijn erkenning verliezen. Dat blijkt uit de antwoorden op parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 
KMO-energie-efficiëntiebeleid moet tandje bijsteken

KMO-energie-efficiëntiebeleid moet tandje bijsteken 17 mei 2018

De Europese klimaatdoelstellingen die tegen 2020 gerealiseerd moeten worden omvatten, naast het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en een toenemende productie van hernieuwbare energie, ook een verbetering van de energie-efficiëntie ofwel een vermindering van het energiegebruik. 

Lees meer
 
 
Bijna 160 000 Vlaamse werknemers krijgen extra loonlastverlaging.

Bijna 160 000 Vlaamse werknemers krijgen extra loonlastverlaging. 15 mei 2018

Vlaanderen is dankzij de zesde staatshervorming  zelf bevoegd om de loonlasten van specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt te verminderen.  Deze Vlaamse regering koos voor 3 prioritaire doelgroepen: de laag- en middengeschoolde jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. 

Lees meer
 
 
Langdurig werkzoekenden blijven achter

Langdurig werkzoekenden blijven achter 4 mei 2018

De premie die minister Muyters vorig jaar instelde om langdurig werkzoekenden sneller aan het werk te helpen, is voorlopig geen succes. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Robrecht on Twitter