Vlaanderen

Vernieuwde energievisie CD&V is klaar

Vernieuwde energievisie CD&V is klaar 2 mei 2018

CD&V was één van de eersten om op te roepen voor een energiepact en een breed gedragen intra-Belgische langetermijnvisie over onze energietoekomst.

Lees meer
 
 
Taalachterstand bij werkzoekenden geraakt niet weg gewerkt

Taalachterstand bij werkzoekenden geraakt niet weg gewerkt 16 april 2018

Het debat over integratie en inburgering woedt volop. Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid voor CD&V: ‘Nederlands leren of willen leren is een essentiële voorwaarde om te integreren in Vlaanderen. En ook op de arbeidsmarkt is de kennis van het Nederlands bijzonder belangrijk. VDAB heeft, wat betreft de werkzoekenden, een grote verantwoordelijkheid in deze.’

Lees meer
 
 
Werkzoekenden en werknemers tevreden over VDAB, werkgevers niet

Werkzoekenden en werknemers tevreden over VDAB, werkgevers niet 1 april 2018

VDAB is de regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt. Werkzoekenden aan een job helpen, werkenden helpen in de uitbouw van hun loopbaan en werkgevers helpen bij het invullen van hun vacatures, dat zijn de kerntaken van VDAB. Maar zijn de betrokkenen ook tevreden over de diensten van VDAB?

Lees meer
 
 
Vlaamse regering moet ambities energiepact nu snel vertalen in daden

Vlaamse regering moet ambities energiepact nu snel vertalen in daden 30 maart 2018

De Vlaamse regering omarmt de ambitie die uit het energiepact spreekt. Dat wil ook zeggen dat er nu snel één en ander uitgewerkt moet worden.

Lees meer
 
 
Zonne-energieproject langs de spoorwegbermen in het slop

Zonne-energieproject langs de spoorwegbermen in het slop 28 maart 2018

Vorig jaar kondigden de Vlaamse minister van energie, Bart Tommelein, en de federale minister van mobiliteit, Bellot, nog vol trots aan dat er een eerste grootschalig zonnepanelenproject zou komen langs een spoorwegberm. 

Lees meer
 
 
Hinderpremie, voor door wegenwerken getroffen handelaars, slaat aan.

Hinderpremie, voor door wegenwerken getroffen handelaars, slaat aan. 11 maart 2018

Sinds 1 juli 2017 hebben kleine ondernemers, met minder dan 10 werknemers, die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat recht op een hinderpremie van 2000 euro. 

Lees meer
 
 
Genoeg studierondes tijd voor een consensus

Genoeg studierondes tijd voor een consensus 10 maart 2018

CD&V is al heel wat jaren vragende partij voor de opmaak van een energievisie en het afsluiten van een energiepact. We moeten afspreken hoe we in België in onze energie gaan voorzien en gecombineerd daarmee op welke manier we onze klimaatdoelstellingen zullen waarmaken. 

Lees meer
 
 
Tijd voor consensus over energiebeleid

Tijd voor consensus over energiebeleid 6 maart 2018

CD&V is al jaren vragende partij voor de opmaak van een interfederale energievisie en het sluiten van een energiepact. Eind 2018 moeten we een nationaal energie- en klimaatplan overhandigen aan Europa. We moeten dus dringend tot een gemeenschappelijke visie komen over hoe we in België onze energie gaan voorzien en onze klimaatdoelstellingen zullen waarmaken.

Lees meer
 
 
Nederlands leren geen prioriteit voor VDAB?

Nederlands leren geen prioriteit voor VDAB? 25 februari 2018

Het debat over integratie en inburgering woedt volop. Nederlands leren of willen leren is een essentiële voorwaarde om te integreren in Vlaanderen. En ook op de arbeidsmarkt is de kennis van het Nederlands bijzonder belangrijk.

Lees meer
 
 
Vlaamse energielening slabakt

Vlaamse energielening slabakt 19 februari 2018

Sinds 2015 is er de Vlaamse energielening. Elke Vlaming kan zo aan een voordelig tarief lenen om zijn of haar woning energiezuiniger te maken of zelf groene energie te produceren.

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Robrecht on Twitter