Vlaanderen

Geen tijd meer te verliezen voor opmaak interfederaal energieplan

Geen tijd meer te verliezen voor opmaak interfederaal energieplan 15 november 2017

CD&V verwelkomt de nieuwe studie van ELIA over de Belgische nucleaire scenario's na 2025. De voornaamste boodschap van de ELIA-studie is dat er geen tijd meer te verliezen valt voor een gezamenlijk interfederaal afgesproken energieplan. CD&V drukt hier al verschillende jaren op.  

Lees meer
 
 
Record aantal gezinnen bouwt energiezuiniger dan moet

Record aantal gezinnen bouwt energiezuiniger dan moet 12 november 2017

Vlamingen hebben een baksteen in de maag. Een eigen huis is belangrijk. Een eigen energiezuinig huis des te meer. In Vlaanderen gebouwde woningen moeten voldoen aan een steeds strenger wordend E-peil. Woningen die dit jaar gebouwd of verbouwd worden moeten voldoen aan E-peil 30. Wie beter wil doen kan daar een extra steuntje voor in de rug krijgen door een korting op de onroerende voorheffing. Een recordaantal Vlamingen kan vandaag rekenen op deze korting. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van  Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 
Meer boetes voor woningen die niet voldoen aan energienormen

Meer boetes voor woningen die niet voldoen aan energienormen 7 november 2017

Wie bouwt of verbouwt moet voldoen aan steeds strengere energie-eisen. De Vlaamse overheid verplicht bouwheren om met een energieprestatiecertificaat (EPC) te bewijzen hoe energiezuinig de woning is. Wie niet voldoet aan de eisen, riskeert boetes. En vorig jaar zijn er terug meer boetes uitgeschreven door de diensten van minister Tommelein. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). 

Lees meer
 
 
Talentvolle Youca Action Day

Talentvolle Youca Action Day 19 oktober 2017

Vandaag kwam Laura Goeman een dagje meelopen met Robrecht in het kader van de Youca Action Day. Elk jaar op 19 oktober gaan jongeren vanaf 15 niet naar school, maar steken ze de handen uit de mouwen. Op die manier kunnen ze proeven van het echte werkleven.

Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat klimaatbeleid - tussenkomst Robrecht Bothuyne

Actualiteitsdebat klimaatbeleid - tussenkomst Robrecht Bothuyne 18 oktober 2017

Nadat er eind 2015 in Parijs een klimaatakkoord werd afgesloten, besloten wij hier in het Vlaams Parlement om een bijzondere klimaatcommissie op te richten. 

Lees meer
 
 
Niet elke minister krijgt geld uit klimaatfonds uitgegeven…

Niet elke minister krijgt geld uit klimaatfonds uitgegeven… 18 oktober 2017

Er is jaren op gewacht, maar eind 2015 kon bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) uiteindelijk een akkoord bereiken met haar collega’s uit de andere regeringen in dit land om de lusten en lasten van het klimaatbeleid te verdelen. De opbrengsten uit de verkoop van emissierechten gingen naar het Vlaams klimaatfonds. Dat fonds is goed voor 326,2 miljoen euro. Dat geld werd verdeeld onder de 9 Vlaamse ministers, te spenderen aan intern klimaatbeleid vanaf 2017 tot 2019. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) zocht via een parlementaire vraag uit hoe deze middelen uiteindelijk besteed worden en welke minister er misschien nog een tandje moet bijsteken.

Lees meer
 
 
Activeringsbeleid voor langdurig werkzoekenden (nog) geen succes

Activeringsbeleid voor langdurig werkzoekenden (nog) geen succes 16 oktober 2017

CD&V deelt met het ACV de bekommernis en de ambitie om àlle langdurig  werklozen aan een duurzame job te helpen. Een doorgedreven loonlastenverlaging, betere opleiding, begeleiding en werkervaringsprojecten, zijn daartoe de hefbomen. Ook de aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden is een belangrijk instrument, maar die slaat (nog) niet aan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne opvroeg. Werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen, krijgen vanaf dit jaar een premie van de Vlaamse overheid: 1.250 euro na drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. Die financiële stimulans moet werkgevers over de laatste drempel heen tillen en dus ook meer langdurig werkzoekenden aan een duurzame job helpen. De werkloosheid bij langdurig werklozen vermindert immers veel te traag. De Vlaamse Regering trekt voor de maatregel dit jaar 10,6 miljoen euro uit. In 2018 is 25 miljoen euro voorzien.

Lees meer
 
 
CD&V wil duidelijke keuzes in het energiepact op basis van dialoog!

CD&V wil duidelijke keuzes in het energiepact op basis van dialoog! 12 oktober 2017

Dat CD&V al jaren vragende partij is voor een energiepact, weet iedereen. Het stond in ons verkiezingsprogramma van 2014. CD&V heeft dit op de tafel gelegd bij de regeringsonderhandelingen en het werd vervolgens opgenomen in zowel het federale als het Vlaamse regeerakkoord.Een energiepact uitwerken - samen met de stakeholders - dat duidelijke keuzes inhoudt om onze energietransitie te maken, dat was en is nog steeds de bedoeling. De deadline is al lang verstreken, het is vijf na twaalf.

Lees meer
 
 
Het Forum ondernemen was terug een succes.

Het Forum ondernemen was terug een succes. 3 oktober 2017

Het Forum ondernemen wil ondernemers op geregelde tijdstippen bij elkaar brengen. We willen de dialoog tussen CD&V en de ondernemerswereld op die manier structureel uitbouwen in Oost-Vlaanderen. 

Lees meer
 
 
Energieheffing van 100 euro naar 5 euro

Energieheffing van 100 euro naar 5 euro 25 september 2017

Energiefactuur rechtvaardiger, energietransitie verzekerd

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Robrecht on Twitter