Vlaanderen

Vlaamse regering moet alle zeilen bijzetten om jobs bij toeleveranciers volvo cars Gent te redden

Vlaamse regering moet alle zeilen bijzetten om jobs bij toeleveranciers volvo cars Gent te redden 29 april 2016

Een paar weken geleden kwam er slecht nieuws voor de zowat 900 werknemers van 6 grote toeleveranciers van Volvo Cars Gent. Volvo zou het contract met deze bedrijven niet verlengen en de onderdelen in de toekomst laten leveren vanuit o.a. Zweden en Polen. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne drong er in het Vlaams Parlement bij de regering aan op een strate‎gie om alsnog zoveel mogelijk jobs te redden.

Lees meer
 
 

Steeds meer onderwijsdiploma’s via VDAB 22 april 2016

Steeds meer werkzoekenden behalen via VDAB alsnog hun onderwijsdiploma. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 
Meer boetes voor woningen die niet voldoen aan energienormen

Meer boetes voor woningen die niet voldoen aan energienormen 9 april 2016

Wie bouwt of verbouwt moet voldoen aan steeds strengere energie-eisen. De Vlaamse overheid verplicht bouwheren om met een energieprestatiecertificaat (EPC) te bewijzen hoe energiezuinig de woning is. Wie niet voldoet aan de eisen, riskeert boetes. En vorig jaar zijn er terug meer boetes uitgeschreven door de diensten van minister Turtelboom. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). 

Lees meer
 
 

Aantal opleidingscheques gekelderd 24 februari 2016

Opleiding en vorming zijn essentieel in elke loopbaan. Als we verwachten dat iedereen wat langer aan de slag gaat, moeten we ervoor zorgen men zich ook regelmatig kan bijscholen. Wie als werknemer een opleiding volgt, kan bij de Vlaamse overheid opleidingscheques aanvragen. Maar steeds minder werknemers doen dit. Een alarmerend signaal. Nochtans gaat het om een aanzienlijke steun: elke werknemer kan per jaar voor 250 euro opleidingscheques aanvragen. Sinds 1 maart 2015 is er echter een beperking; hooggeschoolden krijgen geen toegang meer tot opleidingscheques, behalve als zij na loopbaanbegeleiding een opleiding volgen die past in hun persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Lees meer
 
 
Een energie-armoedeplan, voor een warm 2016!

Een energie-armoedeplan, voor een warm 2016! 10 februari 2016

Veel mensen moeten, ondanks de relatief warme winter, deze dagen kiezen tussen koken of stoken. Energie-armoede is voor heel wat gezinnen helaas een dagelijkse realiteit. Dat is een grote uitdaging voor ons energiebeleid. Daarnaast vergt het ambitieuze klimaatakkoord van Parijs een ambitieus beleid.

Lees meer
 
 

Hervorming duaal leren dringend nodig: problemen slepen aan. 8 januari 2016

Deze Vlaamse regering heeft met de hervorming van het duaal leren een ambitieus en noodzakelijk project opgezet. Een sterk stelsel van leren & werken is belangrijk voor veel leerlingen die schoolmoe maar niet leermoe zijn. Het is ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de ongekwalificeerde uitstroom en een oplossing voor de vele knelpuntberoepen die er op onze arbeidsmarkt zijn. In juni werd een tweede conceptnota door de regering goedgekeurd. Op het terrein lopen nu al proefprojecten om het nieuwe systeem voor te bereiden. En ondertussen lopen gesprekken met sociale partners over een eengemaakt statuut. Allemaal belangrijke en noodzakelijke stappen om tot een sterk en eengemaakt stelsel van leren & werken te komen. Dit zal allicht, ten vroegste, in het schooljaar 2017-2018 uitgerold kunnen worden in scholen, syntra en bedrijven.

Lees meer
 
 
Tijd om het energiebeleid anders aan te pakken.

Tijd om het energiebeleid anders aan te pakken. 6 januari 2016

2015 was een memorabel jaar voor ons energie- en klimaatbeleid. Niet alleen werd er een Belgisch, maar vooral, er werd een wereldwijd klimaatakkoord afgesloten. Een akkoord met een scherpe doelstelling: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden. Dat zal een scherpe koerswijziging vergen van ons energiebeleid. Een energietransitie met de nadruk op energiebesparing en hernieuwbare energie is noodzakelijk. Dat kan bij ons alleen als alle neuzen in dezelfde richting staan. Een gezamenlijke aanpak van deze uitdaging moet stoelen op een gezamenlijke visie. En daar ontbreekt het op dit moment aan in dit land. Dat werd de voorbije dagen opnieuw bewezen. 

Lees meer
 
 
Groene energie moet dringend naar hogere versnelling: boetes dreigen

Groene energie moet dringend naar hogere versnelling: boetes dreigen 15 oktober 2015

Ons land dreigt tegen fikse Europese boetes aan te lopen als er niet dringend meer groene energie wordt geproduceerd. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 
Elektriciteit: dringend buiten het kader gaan denken

Elektriciteit: dringend buiten het kader gaan denken 25 september 2015

Het nieuwe afschakelplan herinnert ons terug aan mogelijke schaarste aan elektriciteit in België bij extreme koude.  Daarom is het nuttig om nog eens stil te staan bij de studie die de CREG (Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas) twee weken terug publiceerde over de Belgische bevoorradingszekerheid. De respons in de media op deze lijvige studie beperkte zich helaas tot simplismen, nl. dat onzekerheden over de kerncentrales investeringsbeslissingen blokkeren, dat er meer noodgroepen moeten ingeschakeld worden, en dat ELIA beter haar huiswerk moet doen. Dat laatste rook naar een rondje inlands zwartepieten.  

Lees meer
 
 
Opleidingen Nederlands VDAB schieten tekort

Opleidingen Nederlands VDAB schieten tekort 18 augustus 2015

De lage werkzaamheid van kansengroepen, van allochtonen in het bijzonder, is een blijvend knelpunt op de Vlaamse arbeidsmarkt. Taalachterstand vormt een belangrijke hinderpaal, allicht de belangrijkste. VDAB organiseert daarom taalopleidingen, meestal geïntegreerd in beroepsopleidingen. Het succes blijft echter achterwege. Van wie slaagt vindt na 6 maand slechts 40% een job, ondanks de aantrekkende vacaturemarkt.

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Robrecht on Twitter