Vlaanderen

Groene energie moet dringend naar hogere versnelling: boetes dreigen

Groene energie moet dringend naar hogere versnelling: boetes dreigen 15 oktober 2015

Ons land dreigt tegen fikse Europese boetes aan te lopen als er niet dringend meer groene energie wordt geproduceerd. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 
Elektriciteit: dringend buiten het kader gaan denken

Elektriciteit: dringend buiten het kader gaan denken 25 september 2015

Het nieuwe afschakelplan herinnert ons terug aan mogelijke schaarste aan elektriciteit in België bij extreme koude.  Daarom is het nuttig om nog eens stil te staan bij de studie die de CREG (Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas) twee weken terug publiceerde over de Belgische bevoorradingszekerheid. De respons in de media op deze lijvige studie beperkte zich helaas tot simplismen, nl. dat onzekerheden over de kerncentrales investeringsbeslissingen blokkeren, dat er meer noodgroepen moeten ingeschakeld worden, en dat ELIA beter haar huiswerk moet doen. Dat laatste rook naar een rondje inlands zwartepieten.  

Lees meer
 
 
Opleidingen Nederlands VDAB schieten tekort

Opleidingen Nederlands VDAB schieten tekort 18 augustus 2015

De lage werkzaamheid van kansengroepen, van allochtonen in het bijzonder, is een blijvend knelpunt op de Vlaamse arbeidsmarkt. Taalachterstand vormt een belangrijke hinderpaal, allicht de belangrijkste. VDAB organiseert daarom taalopleidingen, meestal geïntegreerd in beroepsopleidingen. Het succes blijft echter achterwege. Van wie slaagt vindt na 6 maand slechts 40% een job, ondanks de aantrekkende vacaturemarkt.

Lees meer
 
 
DUITSE ENERGIEWENDE :  LEITBILD voor België ?

DUITSE ENERGIEWENDE : LEITBILD voor België ? 29 juni 2015

Terwijl het stof van de discussies over Doel 1 en 2 nog lang niet is gaan liggen, vindt er vandaag een studiedag plaats over de Duitse Energiewende.  De organisatoren zijn BBL Vlaanderen, Greenpeace België en WWF België. Ze doen dit in samenwerking met  CD&V.  Een verrassende setting misschien voor wie meedrijft op de mediagolven van de dag, maar uitgerekend daarom juist een heel nuttige oefening.

Lees meer
 
 
De Energiewende doorgelicht: is Duitsland het model voor ons energiebeleid?

De Energiewende doorgelicht: is Duitsland het model voor ons energiebeleid? 30 juni 2015

Vrijdag 26 juni 2015 vond in het federale parlement een studiedag plaats over de Duitse Energiewende met een aantal Duitse experts

Lees meer
 
 
Bijna helft van energiedeskundigen op lijst VEA is niet meer actief.

Bijna helft van energiedeskundigen op lijst VEA is niet meer actief. 30 juni 2015

Vlamingen welke een woning te koop of te huur stellen dienen te beschikken over een EPC-attest opgesteld door een energiedeskundige. Een lijst van erkende energiedeskundige kan men op de website van het VEA (Vlaams Energie Agentschap) terugvinden. Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) ontdekte dat deze lijst niet altijd correct is: 

Lees meer
 
 
Zonnekaart van Vlaanderen tegen de zomer van 2016

Zonnekaart van Vlaanderen tegen de zomer van 2016 10 juni 2015

Tegen de zomer van 2016 zal een zonnekaart opgemaakt worden voor heel Vlaanderen. Met behulp van de zonnekaart zal het mogelijk zijn om voor elk dak in Vlaanderen te bepalen of het geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 
Alternatief nodig voor recht op aardgas

Alternatief nodig voor recht op aardgas 26 april 2015

Eandis kondigde vrijdag op zijn jaarvergadering aan niet meer te willen investeren in verdere uitbreiding van het aardgasnet. Vandaag is al meer dan 95% van de woongebieden voorzien van aardgas. Decretaal was voorzien dat dit zou evolueren naar 99% in 2020. CD&V begrijpt de redenering van Eandis, maar wil een alternatief voor de gezinnen bij wie geen aardgas voor de deur komt. Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘de gezinnen die wonen in straten waar aardgas straks dan toch niet wordt aangelegd mogen niet in de kou blijven staan. Daarvoor moet een evenwaardig alternatief voorzien worden.’

Lees meer
 
 
Hoge werkloosheid, steeds meer vacatures, maar minder knelpuntopleidingen

Hoge werkloosheid, steeds meer vacatures, maar minder knelpuntopleidingen 13 april 2015

Ondanks de hoge nood aan opleidingen richting knelpuntberoepen, organiseert VDAB er steeds minder. Dat blijkt uit het antwoord op parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). 

Lees meer
 
 
Energie-intensieve bedrijven krijgen steun, maar meer is nodig.

Energie-intensieve bedrijven krijgen steun, maar meer is nodig. 11 april 2015

De energie-intensieve industrie schreeuwde het vorige week nog uit. Waar de loonhandicap door de Vlaamse en federale regering stap voor stap wordt aangepakt, is de energiekosthandicap de pan aan het uit swingen. Febeliec berekende dat de energie-intensieve bedrijven een energiehandicap oplopen ten aanzien van de buurlanden van 27% tot 73%. Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) blijkt nochtans dat er al één en ander gebeurt. Maar meer is nodig.

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Robrecht on Twitter