Vlaanderen

Alternatief nodig voor recht op aardgas

Alternatief nodig voor recht op aardgas 26 april 2015

Eandis kondigde vrijdag op zijn jaarvergadering aan niet meer te willen investeren in verdere uitbreiding van het aardgasnet. Vandaag is al meer dan 95% van de woongebieden voorzien van aardgas. Decretaal was voorzien dat dit zou evolueren naar 99% in 2020. CD&V begrijpt de redenering van Eandis, maar wil een alternatief voor de gezinnen bij wie geen aardgas voor de deur komt. Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘de gezinnen die wonen in straten waar aardgas straks dan toch niet wordt aangelegd mogen niet in de kou blijven staan. Daarvoor moet een evenwaardig alternatief voorzien worden.’

Lees meer
 
 
Hoge werkloosheid, steeds meer vacatures, maar minder knelpuntopleidingen

Hoge werkloosheid, steeds meer vacatures, maar minder knelpuntopleidingen 13 april 2015

Ondanks de hoge nood aan opleidingen richting knelpuntberoepen, organiseert VDAB er steeds minder. Dat blijkt uit het antwoord op parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). 

Lees meer
 
 
Energie-intensieve bedrijven krijgen steun, maar meer is nodig.

Energie-intensieve bedrijven krijgen steun, maar meer is nodig. 11 april 2015

De energie-intensieve industrie schreeuwde het vorige week nog uit. Waar de loonhandicap door de Vlaamse en federale regering stap voor stap wordt aangepakt, is de energiekosthandicap de pan aan het uit swingen. Febeliec berekende dat de energie-intensieve bedrijven een energiehandicap oplopen ten aanzien van de buurlanden van 27% tot 73%. Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) blijkt nochtans dat er al één en ander gebeurt. Maar meer is nodig.

Lees meer
 
 
Investeringen in energiebesparing dalen fors

Investeringen in energiebesparing dalen fors 11 april 2015

De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid, samen met de netbeheerders Eandis en Infrax een indrukwekkend arsenaal aan premies uitgewerkt voor energiebesparende investeringen. Voor dak-, muur- of vloerisolatie, superisolerend glas, warmtepompen of zonneboilers gingen de premie-aanvragen ook bijna elk jaar in stijgende lijn. Aan die stijgende lijn is vorig jaar een einde gekomen. Voor het eerst is een forse daling te zien van het aantal premie-aanvragen.

Lees meer
 
 
Vlaamse steun voor ontwikkeling verlaten site Denys-Wolspinnerij.

Vlaamse steun voor ontwikkeling verlaten site Denys-Wolspinnerij. 8 april 2015

Vrijdag heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring verleend aan het brownfieldconvenant ‘Zulte-Denys + Wolspinnerij’. Dit convenant omvat het saneren van de bodem (site Denys/Santerra), het slopen van de aanwezige gebouwen (Wolspinnerij) en het realiseren van twee residentiële projecten. Op die manier wil men een sociaal, ecologisch en economisch verantwoord project opzetten. De gemeente Zulte dient in te staan voor het opmaken van een RUP in overeenstemming met het in opmaak zijnde masterplan Dorpskernvernieuwing Zulte.

Lees meer
 
 

Discriminatie binnen dienstencheque – ondernemingen 24 februari 2015

De voorbije dagen stonden de dienstencheque-ondernemingen in het oog van de storm, nadat volgens een onderzoek van het Minderhedenforum was gebleken dat liefst 2 op 3 dienstenchequebedrijven zich schuldig maakt aan discriminatie. De resultaten werden bekomen via een Mystery Calling bij 300 dienstencheque-ondernemingen. 62,5% procent van opgebelde bedrijven zocht meteen een poetshulp zonder migratieroots. Vijf procent stelt toch een kandidaat voor met een migratieachtergrond, echter drong niet aan als de klant het voorstel weigert. Ruim twee derde van de betrokken bedrijven zou dus meewerken aan discriminatie.

Lees meer
 
 
Recordaantal werkzoekenden haalt onderwijsdiploma via VDAB

Recordaantal werkzoekenden haalt onderwijsdiploma via VDAB 27 februari 2015

Steeds meer werkzoekenden behalen via VDAB alsnog hun onderwijsdiploma. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 

Eind dit jaar draaiboek draagvlak windmolens Vlaanderen 24 februari 2015

In Oost-Vlaanderen pleit men er voor om rechtstreekse participatie aan te moedigen en zo te komen tot actieve prosumenten welke het draagvlak verhogen. 20% eigenaarschap in een windturbine voor de lokale gemeenschap wordt vooropgesteld. Oost-Vlaanderen heeft een uitgebreid beleidskader opgezet met als doel meer groene energie te produceren.

Lees meer
 
 

Energiebeleidsovereenkomsten onderuitgehaald 21 januari 2015

Een aanvraag tot staatssteun bij de Europese Commissie, belangrijk voor bedrijven om deel te nemen aan de energiebeleidsovereenkomst, is eenzijdig ingetrokken door de federale overheid. Deze intrekking gebeurde zonder voorafgaand overleg met de Vlaamse overheid en plaatst de energiebeleidsovereenkomst  (EBO) op de helling. De energiebeleidsovereenkomst is erg belangrijk om de door Europa opgelegde energiebesparing in Vlaanderen te realiseren.

Lees meer
 
 
Banenpact

Banenpact 21 januari 2015

Op federaal niveau maakt het sociaal overleg een doorstart en dit creëert een nieuw klimaat voor constructieve samenwerking. En dat is geen moment te vroeg, want de uitdagingen waarvoor we staan zijn groot en groeiende. Het helpt ons hopen dat nu ook het startschot kan gegeven worden voor de concrete invulling van de nieuwe Vlaamse bevoegdheden op het vlak van werkgelegenheid en arbeidsmarkt.

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Robrecht on Twitter