Digitale meter slim invoeren

3 februari 2017
 

Digitale meters zijn een onlosmakelijk onderdeel van een slim energiesysteem. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne:  “De toekomst tegenhouden is onmogelijk. Maar we moeten de digitale meters wel slim invoeren.”

 

De elektriciteitsmeter met de draaiende schijf en het analoge telwerk, is binnenkort niet meer leverbaar. Er moet dus overgestapt worden naar een andere elektriciteitsmeter. Die wordt digitaal en slim. De invoering daarvan kost weliswaar geld, maar de voordelen zijn legio:

 

  • Een slimme elektriciteitsmeter biedt gezinnen de mogelijkheid om in te spelen op prijsevoluties op de energiemarkt. Ze kunnen er voor kiezen elektriciteit te verbruiken wanneer de prijs laag is en de afname van elektriciteit te verminderen wanneer de prijs hoger is. Dit vraagt slimme toestellen die door de slimme meter worden aangestuurd in functie van de elektriciteitsprijs. Elders in Europa is deze trend al zichtbaar.
  • Bij gezinnen die zonnepanelen op het dak van hun woning hebben liggen, kan de slimme meter op een zelfde manier het elektriciteitsgebruik afstemmen op de eigen productie.
  • Een slimme meter kan ook helpen om minder elektriciteit te gebruiken en zo kosten te besparen.
  • Slimme meters laten ook toe om vanop afstand gebruiksgegevens op te vragen. Dus geen dure meteropnames meer. Dit kan de nettarieven wat laten dalen.

 

CD&V staat dus helemaal achter de keuze voor een digitale slimme elektriciteitsmeter, maar ziet enkele randvoorwaarden bij de uitrol ervan:

 

  1. 1.    Basisversie, geen duur model

CD&V pleit voor een basisversie van de digitale meter. Geen duur model dat alle mogelijke opties bevat. Bothuyne: “Het moet een basistoestel worden. Op vraag van de klant kunnen daaraan extra functies worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het aansturen van elektriciteitstoestellen. Hier moet de markt kunnen spelen.”

  1. 2.    Gefaseerde uitrol

Een onmiddellijk plaatsing van de slimme meter bij elk Vlaams gezin zou duur zijn en is operationeel niet haalbaar. Bothuyne: “We moeten faseren en de meters installeren bij wie daar het meest baat bij heeft: prosumenten, bij nieuwbouw, vervangingen van oude meters, …”

  1. 3.    Prosumenten

Samen met de klassieke meter zal ook het voordeel van de terugdraaiende teller verdwijnen. Robrecht Bothuyne: “Gezinnen investeren opnieuw met vertrouwen in zonne-energie. Dat vertrouwen mag samen met de klassieke elektriciteitsmeter niet verloren gaan. We moeten dus een compensatie uitwerken die een zeker rendement op de investering in hernieuwbare energie garandeert, zonder in oversubsidiëring te vervallen.

  1. 4.    Kosten-batenanalyse

Vooraleer de Vlaamse Regering een definitieve beslissing neemt over de uitrol van de slimme meter moet de minister van energie nog wel een nieuwe kosten-batenanalyse uitvoeren. De uitrol kan pas effectief starten als die studie een positieve uitkomst toont voor de consument.

 

Robrecht Bothuyne besluit: “De kritiek die vandaag wordt geformuleerd is voorbarig en misleidend. De digitale meter waar de regering vandaag over spreekt is niet te vergelijken met diegene die in de vorige legislatuur op tafel lag. Logisch ook: technologie evolueert, marktprijzen evolueren, … Het is alsof je een hedendaagse smartphone zou vergelijken met eentje van 5 jaar geleden. Een digitale meter zoals de regering die beoogt, zal zowat 60 euro kosten. 5 jaar geleden werden nog bedragen per meter van 200 euro gehanteerd. De discussie voeren op basis van deze gedateerde cijfers is gewoon onjuist en oneerlijk.”

Categorie: 

Robrecht on Twitter