Dyzo krijgt 525.000 euro Vlaamse steun

16 december 2016
 

In 2015 werd de nieuwe visie inzake het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen opgesteld. Er werd toen, inzake faillissementspreventie, begeleiding en opvang van ondernemers in moeilijkheden beslist om, samen met Dyzo een kaderovereenkomst voor de periode januari 2016 – december 2019 aan te gaan. Ondertussen is een verschuiving van de dienstverlening van Dyzo naar een actieve begeleiding naar doorstart, vereffening of faillissement prioriteit geworden.

Primaire doelstelling van Dyzo is ondernemers in moeilijkheden begeleiden zodat hun onderneming kan voortbestaan.

Er zijn iets meer dan 1 miljoen mensen actief als zelfstandige in België. Dat cijfers stijgt jaar na jaar. Gelukkig zijn er meer starters dan stoppers, doch ook voor die ondernemers die stoppen met hun activiteiten is er aandacht nodig. Aangezien in het slechtste geval de stopzetting gepaard gaat met een faillissement. Op die moeilijke momenten kan de ondernemer beroep doen op Dyzo.

Dat zelfstandigen Dyzo nodig hebben mag duidelijk zijn. Niet minder dan 2.482 dossiers werden aangemeld in 2015. Dat is meer dan de 2.264 dossiers in 2014.

 

 

2012

2013

2014

2015

Aantal aanmeldingen

1.237

2.372

2.264

2.482

 

Op 3 jaar tijd is het aantal hulpzoekende zelfstandigen verdubbeld! Een bewijs dat Dyzo een nuttige partner is voor zelfstandigen met vragen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): “Dyzo is ondertussen een structurele partner van de Vlaamse overheid geworden en krijgt nu een verhoging van de jaarlijkse steun toegekend. Op mijn vraag aan de minister is de samenwerking verlengd tot en met 2019. Ik kan dit alleen maar toejuichen.”

Vanaf 2017 gaat Dyzo instaan voor een integrale schuldhulpverlening. Handelaars en handelsvennootschappen kunnen hierop beroep doen inzake budgetbegeleiding en budgetbeheer. Op die manier wordt de wet op de continuïteit van de ondernemingen in de praktijk gebracht.

Door de jaarsubsidie van 525.000 euro kan Dyzo de doelstellingen van de dienstverlening prioritair ontwikkelen en ervaren personeel welke het heeft behouden en eventueel nieuw personeel aantrekken.

 

Categorie: 

Robrecht on Twitter