Een fast lane voor elektrisch vervoer

24 augustus 2017
 

Met 36% heeft de transportsector het grootste aandeel in de totale Vlaamse uitstoot van broeikasgassen.

Naast vrachtwagens zijn zeker ook de vele auto’s die op onze Vlaamse wegen rondrijden hier mee verantwoordelijke voor. “Daarom heeft het parlement in haar resolutie voor een sterk Vlaams klimaatbeleid aan de Vlaamse Regering gevraagd om de transitie naar emissie-vrije transportmiddelen in te zetten”, zegt Robrecht Bothuyne. “Het parlement pleit zelfs voor een verbod op de verkoop van wagens met een klassieke verbrandingsmotor vanaf 2035.” Maar uit de cijfers van het aantal verkochte elektrische voertuigen blijkt dat de gevraagde transitie niet echt op gang komt. In 2016 waren slechts 0,26% van de nieuw ingeschreven voertuigen elektrisch aangedreven. Er moet dus nog een lange weg worden gegaan om de gestelde deadline voor emissie-vrije wagens te halen. Robrecht Bothuyne en Dirk de Kort: “Daarom stelt CD&V een fast lane voor elektrische voertuigen voor. Een geïntegreerd actieplan dat tot doel heeft om in Vlaanderen, zo snel als mogelijk, over te schakelen op zero-emissievoertuigen en dat voor alle mogelijke verplaatsingen en vormen van transport.” Enkele concrete elementen uit het CD&V-actieplan.

 

Stimuleren van (elektrisch) fietsgebruik

Dirk De Kort: “Het gaat natuurlijk niet alleen over elektrische wagens, maar ook over elektrische fietsen en elektrisch openbaar vervoer. Want CD&V blijft, ook als het over elektrisch vervoer gaat, achter het STOP-principe staan. Eerst en vooral de stappers en de trappers, dan het openbaar vervoer en tot slot pas het persoonlijk transport met de wagen.”

 

De Vlaming gebruikt massaal de fiets voor zijn woon-werkverkeer als de verplaatsing minder is dan 5 km. Ongeveer 35% van de Vlamingen woont tussen de 5 km en 15 km van het werk. Van die Vlamingen blijkt 75% met de wagen naar het werk te rijden. “De elektrische fiets kan die mensen misschien doen besluiten hun wagen aan de kant te laten met heel wat minder auto’s op onze wegen tot gevolg”, besluit Dirk De Kort, “Via het mobiliteitsbudget, het opwaarderen van de fietsvergoeding, en/of fiscale stimuli, wil CD&V de modal shift van de wagen naar ‘koning fiets’ gevoelig ondersteunen.”

 

Sneller elektrische bussen in de steden

CD&V wil dat De Lijn in de steden zo snel mogelijk overstapt op full elektric-bussen. Goed voor het klimaat door de verminderde uitstoot van broeikasgassen, en een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in de steden door een lagere uitstoot van fijn stof. Door elektrische bussen in de stad te laten rijden zal De Lijn haar brandstofkosten ook met de helft tot 2/3e kunnen verminderen. Dirk De Kort: “Die uitgespaarde werkingsmiddelen moet De Lijn investeren in het verbeteren van haar aanbod in Vlaanderen. Kiezen voor het klimaat, leidt dan ook nog tot een betere dienstverlening.”

 

Plan elektrische laadpunten

Het is de ambitie van de Vlaamse Regering om 5000 bijkomende laadpunten voor wagens te realiseren in Vlaanderen. Alleen heeft op dit moment niemand een duidelijk overzicht van waar er al laadpunten zijn of waar er nieuwe zullen komen. Daarom moet er snel een databank komen met alle (geplande) laadpalen in Vlaanderen. Robrecht Bothuyne: “Als mensen weten dat ze hun wagen kunnen opladen, kan dat helpen om bij aankoop van een nieuwe wagen te kiezen voor een elektrische auto.”

 

Aangepaste zero-emissiepremie

De zero-emissiepremie heeft mensen nog niet echt kunnen overtuigen om te kiezen voor een elektrische wagen. Vooral omdat een elektrische wagen, ondanks de premie, toch erg duur blijft voor de modale Vlaming. Daarom denkt CD&V aan een bijsturing van de zero-emissiepremie. Bothuyne verduidelijkt: “Als we de premie voor de duurdere modellen afschaffen en die middelen gebruiken om een hogere premie te geven voor de goedkopere modellen maakt dit een elektrische wagen niet alleen aantrekkelijk, maar ook betaalbaar voor de gewone Vlaming.”

 

Automechanica 2.0

Bothuyne: “Wanneer er meer en meer elektrische wagens op onze wegen gaan rondrijden, is het belangrijk dat scholen en de garages zich daarop voorbereiden.” De opleidingen automechanica moeten hun aandacht meer en meer verleggen van de klassieke verbrandingsmotor naar de elektromotor. Actieve garagisten moeten ook de kans krijgen om zich bij te scholen over elektrische voertuigen. Een elektrische motor heeft heel wat minder nood aan periodisch onderhoud dan een klassieke motor. Een belangrijke bron van inkomsten van de garages valt daardoor weg. “Garages moeten daarom begeleiding krijgen voor de aanpassing van hun businessmodel zodat ze leefbaar blijven naar de toekomst toe”, zegt Bothuyne.

 

Parlementaire ‘fast lane’-commissie

Om te garanderen dat de laatste wagen met een klassieke verbrandingsmotor wordt verkocht in 2035 (zoals één van de aanbevelingen aan de Vlaamse Regering luidt in de resolutie voor een sterk Vlaams klimaatbeleid), moet een beleid worden uitgewerkt dat de verkoop en het gebruik van elektrische voertuigen grondig stimuleert.

CD&V stelt voor om in het Vlaams Parlement, in een gemeenschappelijke commissie leefmilieu en mobiliteit, hoorzittingen te organiseren met verschillende stakeholders. Robrecht Bothuyne: “Samen moeten we tot een breedgedragen pakket van maatregelen komen die naar de toekomst toe het gebruik van zero-emissievoertuigen in het algemeen en elektrische voertuigen in het bijzonder tot de standaard maken in plaats van de uitzondering, zoals nu het geval is.”

Dirk De Kort: “Als daarnaast ook de mobiliteitsknoop en de vele files opgelost worden door de overstap van de wagen naar de (elektrische) fiets en het (elektrische) openbaar vervoer, vangen we twee vliegen in 1 klap.”

 

De CD&V-conceptnota ‘Een fast lane voor elektrische voertuigen’ is alvast een stevige aanzet om een belangrijk deel van de Vlaamse klimaatresolutie in praktijk om te zetten.

 

Categorie: 

Robrecht on Twitter