Half miljoen euro steun voor Marcel Liebaert nv Deinze

2 december 2016
 

Nu vragen zij strategische transformatiesteun aan bij de Vlaamse overheid om met die investering van zuivere producent van halffabrikaten naar een leverancier van eindproducten met hoge toegevoegde waarde om te vormen. Dit door middel van het vervaardigen van een complexer ‘ready-to-use’ textiel. Dit transformatieproject bestaat dan ook uit twee componenten: de compressiekledij en de connected textiles.

 

De compressiekledij wil prestatiebevorderende eigenschappen aan het textiel toevoegen. Om die reden is er, in samenwerking met de HoGent en de UGent een Tetra-project opgestart. Om de productie te realiseren zal een nieuwe fabriekshal gebouwd worden met labo en burelen.

De connected textiles wil enerzijds de entiteit sensoren en geleidend textiel produceren en anderzijds de connectie van de sensoren op de geleidende prints laten gebeuren. Dit onderzoeksproject gebeurt in samenwerking met onder andere Sirris. Hiertoe is een nieuw labo nodig.

Om beide componenten te realiseren zijn verdere opleiding, machines en gebouwen nodig.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): “Door het implementeren van de nieuwe ontwikkelingen kan het bedrijf nieuwe markten aanboren en is ze in staat om haar activiteiten in Vlaanderen en ver daarbuiten nog meer te verankeren. Daarnaast kan ze afgewerkte producten met hoge toegevoegde waarde aanbieden. Last but not least zorgt de steun en transformatie voor zekerheid voor de 192 werknemers.”

 

Het project loopt van oktober 2016 tot eind september 2019. 

Categorie: 

Robrecht on Twitter