Investeren in vuile energie, geen optie.

23 maart 2017
 

In de klimaatresolutie van november werd o.a. opgenomen dat de Vlaamse overheid en zijn subsidies voor fossiele brandstoffen en eventuele participaties of beleggingen in de fossiele brandstofsector moet afbouwen.

Blijkt dat we, op basis van informatie uit het antwoord op mijn recente schriftelijke vraag, voor meer dan 4 miljoen euro participeren en beleggen in de fossiele economie. En dit is nog maar een eerste inschatting.

Er zijn een paar opmerkelijke beleggingen bij, o.a. in de Bulgarian energy Holding, die de trotse eigenaar is van de meest vervuilende kolencentrale van Europa …

De regering moet nu een volledige oplijsting maken van dergelijke participaties en beleggingen en ze vooral asap afbouwen. Dit is belastinggeld dat we graag op een andere manier besteed en belegd zien.

Elke van de Vlaamse overheid afhangende entiteit, rechtstreeks (administraties, EVA’s,…) maar ook onrechtstreeks (onderwijsinstellingen, zorgsector, cultuursector, …) zou zich moeten engageren om op korte termijn werk te maken van een ‘decarbonisering’. Eerder had o.a. de KUL al aangekondigd hier werk van te willen maken. Dit zou een voorwaarde moeten worden om nog beroep te kunnen doen op overheidssteun.

Daarom pleit ik voor een grondige inventaris van de beleggingen en participaties van de Vlaamse overheid en de ervan afhangende entiteiten. Daarnaast dient Vlaanderen garanties in te bouwen voor een decarbonisering van de beleggingen en participaties bij de eigen entiteiten en de door Vlaanderen gefinancierde organisaties.

Categorie: 

Robrecht on Twitter