Kennis Nederlands van werkzoekenden kan beter

27 maart 2017
 

Meer dan 7000 werkzoekenden spreekt geen Nederlands en 28000 werkzoekenden hebben een beperkte kennis van onze taal. Deze cijfers zijn al jaren constant. 35000 werkzoekenden spreken geen of nauwelijks Nederlands. Nochtans is de kennis van het Nederlands doorslaggevend om van integratie en Inburgering een succes te maken.

Zolang minister van Werk Muyters er niet in slaagt een trendbreuk te realiseren in de taalkennis van de werkzoekenden, klinkt elke uitspraak van zijn collega's Homans of Francken over integratie en Inburgering hol.

Het is goed‎ dat VDAB het over een andere boeg gaat gooien en taalopleiding combineert met werkervaring en stages, want een inhaalbeweging is echt dringend nodig. 

Op 3 jaar tijd is het aantal beëindigde  en geslaagde opleidingen Nederlands voor werkzoekenden bijna gehalveerd: van ‎bijna 6200 in 2013 naar 3631 in 2016. Tegelijk zien we dat de IBO's met taalondersteuning een marginaal fenomeen blijven: 108 vorig jaar en 104 in 2015. En met de 296 opleidingen Nederlands op de werkvloer‎ die in 2016 zijn georganiseerd, gaan we de gigantische achterstand die VDAB heeft bij het aanleren van Nederlands aan werkzoekenden niet goedmaken.

Minister Muyters en VDAB moeten meer dan een tandje bijsteken in deze!

VDAB zou elke werkzoekende die het Nederlands niet of nauwelijks machtig is een beroepsopleiding moeten aanbieden, gecombineerd met ‎lessen Nederlands en een stage.

Categorie: 

Robrecht on Twitter