Loopbaanbegeleiding populairder dan ooit.

6 maart 2017
 

Geen dag gaat voorbij of in de kranten gaat het over de toenemende werkdruk, stress, burn-outs. En tegelijk moeten we met z’n allen langer werken. Langere loopbanen die in tegenstelling tot vroeger veel minder in dezelfde job of bij dezelfde werkgever zullen afspelen. Werknemers moeten dus meer keuzes maken om zelf hun loopbaan in te richten. Daarom is er sinds 2013 het systeem van de loopbaancheques, dat werknemers toelaat zich professioneel te laten begeleiden. En dat is een groot succes, blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Bothuyne: ‘De Vlaamse overheid maakt loopbaanbegeleiding zo goed als gratis voor de deelnemer. Wie deeltijds of voltijds werkt in een privébedrijf kan loopbaancheques aanvragen voor vier uur begeleiding door een erkende coach, en betaalt daar 40 euro voor. Dat is dus 10 euro per uur. De overheid past meer dan 500 euro bij.’

Besluit de werknemer in samenspraak met de coach dat het nuttig kan zijn nog vier uur extra begeleid te worden, dan kunt men nogmaals cheques kopen tegen dezelfde prijs. Zo niet, dan behoudt men dat recht voor later. De werkgever kan als 'derde betaler' optreden en de loopbaancheques betalen, maar kan niet opleggen waar en wanneer die moeten worden aangevraagd, noch wat ermee wordt gedaan. Het aanbod is echt bedoeld voor werknemers die zelf hun loopbaanontwikkeling onder de loep nemen en zo nodig bijsturen.

Op 3 jaar tijd is het aantal aangevraagde cheques bijna verdubbeld. Vorig jaar gingen bijna 28 000 loopbaancheques de deur uit.

Jaar

Aantal cheques

2014

14.658

2015

20.428

2016

27.868

 

Bothuyne: ‘ Deze cijfers zijn het bewijs van de grote nood aan ondersteuning bij veel werknemers. Loopbaanbegeleiding wil niet onmiddellijk zeggen dat mensen van job willen veranderen, zij willen nieuwe opportuniteiten binnen de eigen job willen ontdekken, een beter evenwicht vinden tussen job en privé, de balans opmaken, … Jobtevredenheid is een must om mensen blijvend te motiveren hun job goed en met plezier te doen en te blijven doen.’

Niet alleen het aantal mensen welke een loopbaancheque opnemen stijgt, ook het aantal gemandateerde loopbaancentra stijgt mee binnen deze evolutie.

 

Jaar

Aantal centra

2014

129

2015

176

2016

217

 

Bothuyne: ‘de gestegen vraag naar loopbaanbegeleiding zorgt ook voor een fikse toename van het aantal loopbaanbegeleidingscentra. Deze moeten voldoen aan strenge kwaliteitscriteria. Het is belangrijk dat die kwaliteit ten allen tijde wordt gegarandeerd om het systeem geloofwaardig te houden.’

 

Voor 2017 wordt het budget van 20 miljoen euro voorzien. Bothuyne: ‘Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2014. Ook in 2017 wordt dus een stijgende vraag naar loopbaanbegeleiding voorzien.’

Jaar

Budget in euro

2014

9.261.000

2015

12.220.000

2016

16.749.304

2017

20.062.000

 

Categorie: 

Robrecht on Twitter