Aantal opleidingscheques gekelderd 24 februari 2016

Opleiding en vorming zijn essentieel in elke loopbaan. Als we verwachten dat iedereen wat langer aan de slag gaat, moeten we ervoor zorgen men zich ook regelmatig kan bijscholen. Wie als werknemer een opleiding volgt, kan bij de Vlaamse overheid opleidingscheques aanvragen. Maar steeds minder werknemers doen dit. Een alarmerend signaal. Nochtans gaat het om een aanzienlijke steun: elke werknemer kan per jaar voor 250 euro opleidingscheques aanvragen. Sinds 1 maart 2015 is er echter een beperking; hooggeschoolden krijgen geen toegang meer tot opleidingscheques, behalve als zij na loopbaanbegeleiding een opleiding volgen die past in hun persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Lees meer
 
 
Een energie-armoedeplan, voor een warm 2016!

Een energie-armoedeplan, voor een warm 2016! 10 februari 2016

Veel mensen moeten, ondanks de relatief warme winter, deze dagen kiezen tussen koken of stoken. Energie-armoede is voor heel wat gezinnen helaas een dagelijkse realiteit. Dat is een grote uitdaging voor ons energiebeleid. Daarnaast vergt het ambitieuze klimaatakkoord van Parijs een ambitieus beleid.

Lees meer
 
 

Hervorming duaal leren dringend nodig: problemen slepen aan. 8 januari 2016

Deze Vlaamse regering heeft met de hervorming van het duaal leren een ambitieus en noodzakelijk project opgezet. Een sterk stelsel van leren & werken is belangrijk voor veel leerlingen die schoolmoe maar niet leermoe zijn. Het is ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de ongekwalificeerde uitstroom en een oplossing voor de vele knelpuntberoepen die er op onze arbeidsmarkt zijn. In juni werd een tweede conceptnota door de regering goedgekeurd. Op het terrein lopen nu al proefprojecten om het nieuwe systeem voor te bereiden. En ondertussen lopen gesprekken met sociale partners over een eengemaakt statuut. Allemaal belangrijke en noodzakelijke stappen om tot een sterk en eengemaakt stelsel van leren & werken te komen. Dit zal allicht, ten vroegste, in het schooljaar 2017-2018 uitgerold kunnen worden in scholen, syntra en bedrijven.

Lees meer
 
 
Tijd om het energiebeleid anders aan te pakken.

Tijd om het energiebeleid anders aan te pakken. 6 januari 2016

2015 was een memorabel jaar voor ons energie- en klimaatbeleid. Niet alleen werd er een Belgisch, maar vooral, er werd een wereldwijd klimaatakkoord afgesloten. Een akkoord met een scherpe doelstelling: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden. Dat zal een scherpe koerswijziging vergen van ons energiebeleid. Een energietransitie met de nadruk op energiebesparing en hernieuwbare energie is noodzakelijk. Dat kan bij ons alleen als alle neuzen in dezelfde richting staan. Een gezamenlijke aanpak van deze uitdaging moet stoelen op een gezamenlijke visie. En daar ontbreekt het op dit moment aan in dit land. Dat werd de voorbije dagen opnieuw bewezen. 

Lees meer
 
 
Nieuwe carpoolparking voor Kruishoutem

Nieuwe carpoolparking voor Kruishoutem 10 december 2015

Sinds 2008 is er een carpoolparking aan het op- en afrittencomplex in Kruishoutem. 38 auto's kunnen er parkeren. De parking kende onmiddellijk een groot succes. ‎Het succes werd snel zo groot dat de parking te klein werd. In 2013 voerde het ACV al actie om te pleiten voor een uitbreiding. 

Lees meer
 
 

Pagina's

Robrecht on Twitter