Ondernemerschap stimuleren vergt meer dan drempels wegnemen

20 juli 2017
 

‘Jobs, jobs, jobs’. De leidraad voor het beleid van de Vlaamse en federale regering kent succes. Bedrijven weten – met dank aan de taks shift en doelgroepenmaatregelen – gelukkig weer wat aanwerven is. De werkloosheid daalt en het ondernemerschap boomt. Het verdient dan ook alle steun. Minister Muyters mocht deze week een nieuw hoera-bericht de wereld insturen: het verplichte attest bedrijfsbeheer wordt geschrapt. Dit zorgt voor administratieve vereenvoudiging, werkt een drempel weg en gaat discriminatie tegen. Door het Europese recht op vrije vestiging was het voor buitenlanders zowaar makkelijker dan voor Vlamingen om hier als ondernemer te starten.

Geen attest bedrijfsbeheer meer dus. Probleem opgelost. Hoera! Maar is er nu echt reden tot juichen? Even kijken naar de cijfers. In 2016 schoten  89.777 nieuwe ondernemers uit de startblokken, 7.206  meer dan vorig jaar en een stijging met 8,7 %. Helaas zetten ook 65.843 ondernemers er een punt achter. Een netto groei dus van slechts +2,1 %. Ook het aantal faillissementen daalt niet. Ondernemerschap is serious business. Het vraagt kennis en kwaliteit. Mensen die de sprong wagen moeten we stimuleren om gecontroleerd te springen en zo zichzelf te beschermen. Tot voor kort moesten aspirant-ondernemers dergelijke kennis kunnen bewijzen met een attest bedrijfsbeheer. Vanaf 1 januari niet meer.

Loopt het aantal buitenlandse ondernemers echt zo’n vaart? Cijfermateriaal toont aan dat slechts 6% (44.493) van alle Vlaamse ondernemers (650.000) geen Belg was. Ongeveer 1 op 3 is een Nederlander. De angst voor de buitenlanders  is overroepen, zeker omdat voor tal van gereglementeerde beroepen de taal een belangrijke rol speelt. Het attest bedrijfsbeheer schrappen kan dan ook niet zomaar maar vraagt om een nieuw beleid.

Het attest is voor ondernemers een faillissementspreventie. Bijna 6 op 10 Vlamingen heeft geen vertrouwen in de eigen managementcapaciteiten. Bijna 1 op 3 ondernemers stelt bij zichzelf een gebrek aan managementvaardigheden vast. Volgens onderzoek is falen bij ondernemers meestal te wijten is aan een gebrekkige kennis van –jawel- bedrijfsbeheer. Ondernemersvaardigheden in opleidingen en onderwijsrichtingen zijn dan ook een noodzaak.

Ook de consument verdient kwaliteit. Met de afschaffing van het verplichte attest bedrijfsbeheer worden ook de verplichte vaktechnische competenties losgelaten. Het risico op normvervaging van ondernemers loert om de hoek. In Vlaanderen willen we kwaliteit blijven leveren en CD&V vraagt hiervoor garanties. In samenspraak met sectororganisaties kunnen kwaliteitslabels ontwikkeld worden die de ondernemer uitdagen de lat hoog te leggen en tegelijk zekerheid bieden aan de klant.

Jaarlijks behalen 20.000 cursisten een attest bedrijfsbeheer bij Syntra en de CVO’s. Ondernemen is immers meer dan enthousiasme en een goed idee. Daar begint het mee maar een succesvolle ondernemer gaat verder. Er moet een nieuw opleidingsaanbod worden ontwikkeld met steun van minister Muyters. Geen kopie van de huidige opleiding maar een vernieuwend aanbod met bijvoorbeeld modulaire opleidingen op maat. De expertise van de CVO’s en Syntra mag niet verloren gaan. Ook de Unizo’s en Voka’s van deze wereld hebben heel wat knowhow in huis. Maak er gebruik van. Ook voor ondernemers is permanente vorming nodig. Zij krijgen daarvoor nog steeds minder steun dan werknemers of ambtenaren. Opleidingscheques bieden meer steun dan de KMO-portefeuille en ook deze discriminatie moet verdwijnen.

Heel wat dus op het to-dolijstje voor minister Muyters. De afschaffing van het attest bedrijfsbeheer kan enkel een goede zaak zijn als er een sterk en volwaardig alternatief beleid wordt ontwikkeld dat ondernemers steunt. Veel huiswerk voor de minister! We zien hem graag in september terug. 

Categorie: 

Robrecht on Twitter