Recordaantal investeringen via winwinlening, CD&V stelt uitbreiding voor

22 augustus 2017
 

Nog nooit leenden zoveel particulieren startkapitaal uit aan Vlaamse ondernemingen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V). 2016 was een topjaar voor deze hefboom binnen de Vlaamse economie. En 2017 wordt nog beter. CD&V ziet ook mogelijkheden tot uitbreiding.

 

De winwinlening moedigt particulieren aan om een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar te geven aan een starter of KMO. Op die manier kan een onderneming een bedrag tot maximum 200.000 euro lenen, met een maximum van 50.000 euro per kredietgever.

In ruil krijgt de kredietgever/particulier naast de rente van 1 tot 2% een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de winwinlening.

Indien de onderneming niet in staat is om de (achtergestelde) lening terug te betalen, kan de kredietgever 30% van het geleende bedrag terugkrijgen via een éénmalig belastingkrediet.

Op die manier krijgen Vlaamse ondernemingen de kans om op een eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden. Vrienden, kennissen, familieleden, beleggers,… dragen hiertoe bij.

 

In 2016 steeg het aantal dossiers met 12%, van 1.906 in 2015 naar 2.127 in 2016. Dit jaar worden meer dan 2400 dossiers verwacht.

Ook het bedrag van de winwinlening steeg met 5%, van 48.143.970 in 2015 naar meer dan 50 miljoen euro in 2016. Voor 2017 wordt een totaalbedrag van bijna 60 miljoen euro winwinleningen vooropgesteld.

Robrecht Bothuyne: ‘De winwinlening is een succes. Ondernemers die bij de bank niet onmiddellijk krediet krijgen, kunnen zo toch kaptitaal ophalen. Zeker voor startende ondernemers is de winwinlening heel interessant.’

Het aandeel startende ondernemingen bedroeg in 2016 51% van het totaal bedrag aan winwinleningen. Het gaat voornamelijk om BVBA’s die 78% van het aantal winwinleningen opnemen. 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Geëxtrapoleerd op basis gegevens 1/1/17-31/5/17

Geregistreerde leningen in euro

46.565.086

53.477.980

48.143.970

50.496.852

57.902.439

Geregistreerde dossiers

1.669

1.944

1.906

2.127

2.402

Gemiddeld bedrag in euro

27.899

27.509

25.259

23.740

24.105

 

 

In het merendeel van de gevallen hebben kredietgever en kredietnemer een familieband. Uit de cijfers blijkt dat het voornamelijk mama, papa zijn die liquiditeiten verschaffen. Dat blijft stabiel over de jaren heen.

Maar niet alleen familieleden staan winwinleningen toe. Bothuyne: ‘Particulieren kunnen dit ook gewoon als een goeie belegging beschouwen. Met een rendement van 3,5% tot 4,5% scoort een winwinlening fors beter dan een spaarboekje’.

2 private initiatiefnemers, het crowdfundingplatform Crofun en crowdfunding matchmaker winwinner spelen hierop in. Zij matchen investeerders en beleggers met ondernemer sop zoek naar geld. Hun aandeel is tussen 2016 en 2017 ondertussen verdubbeld, tot zowat 1 op de 12 winwinleningen.

 

CD&V ziet mogelijkheden tot uitbreiding. Bothuyne: ‘waarom zouden we dit instrument ook niet uitbreiden naar vzw’s en verenigingen die willen investeren? Ouders kunnen zo misschien mee investeren in energiezuinige projecten van de scholen van hun kinderen. Of leden van de sportclub kunnen zo allicht mee investeren in de bouw van nieuwe infrastructuur voor de club.’ Eerder werd de winwinlening al opengezet voor coöperatieves, die bijvoorbeeld in de sector van de groene energie aan een opmars bezig zijn.

 

En er is zeker geld beschikbaar. Bothuyne: ‘Er staat een recordbedrag van zowat 250 miljard euro op de spaarrekening van de Belgen. Die spaarboekjes brengen niks op. Met de winwinlening, eventueel verruimd ten bate van vzw’s en verenigingen, kunnen veel nuttige investeringen gebeuren, krijgen starters en KMO’s kansen en krijgt de particulier een beter rendement op zijn kapitaal.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter