Robrecht Bothuyne wint eerste openruimtebeker

17 februari 2017
 

De Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw) wil een breed gedragen draagvlak creëren voor kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Door het organiseren van debatten, lezingen, denktanks, … wordt die doelstelling gerealiseerd. Daarnaast is zij een ontmoetingsplaats voor stedenbouwkundigen en planologen.

Elke maand wordt iemand in de bloemen gezet die zijn/haar nek uitsteekt voor de open ruimte in Vlaanderen. Deze maand won Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) samen met een aantal collega's uit het Vlaams parlement de openruimtebeker. Bothuyne krijgt de prijs als hoofdindiener van de 'klimaatresolutie' die eind vorig jaar in het parlement door alle partijen werd gesteund, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Ook de andere indieners van de resolutie krijgen op die manier de prijs toegekend.

De VRP looft Bothuyne voor het werk aan een ‘doorgedreven, goed onderbouwd klimaatbeleid dat niet alleen ambitieus, maar ook breed gedragen is’.

Bothuyne: 'De resolutie voor een sterk Vlaams klimaatbeleid werd kamerbreed gestemd in het Vlaams parlement en vraagt de Vlaamse regering om werk te maken van een goed uitgebouwd klimaatbeleid, in alle sectoren: huisvesting, energie, land- en tuinbouw, mobiliteit, enz. De resolutie wil ook uitdrukkelijk de ecologische doelstelling; de strijd tegen de klimaatopwarming, laten samengaan met economische meerwaarde. Een goed klimaatbeleid kan en zal jobs opleveren.'

Maar een goed klimaatbeleid vergt ook een aangepaste ruimtelijke ordening.‎ Hier pleiten Bothuyne en zijn collega's ervoor om het ruimtebeslag en de ongebreidelde verharding van de open ruimte een halt toe te roepen. Er dient ingezet te worden op herbestemming, verdichting, kernversterking en inbreiding. Zaken waar er ook in Kruishoutem vlot aan gewerkt wordt, denk maar aan het inbreidingsgebied met 85 nieuwe woningen die nu gerealiseerd wordt. Daarnaast wil de resolutie pleiten voor vernieuwende woonconcepten zoals cohousing.‎

Bothuyne: 'Deze klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening zal niet leiden tot minder bouwen, maar tot anders bouwen. Ook op het platteland kan en moet dit leiden tot een nieuwe dynamiek, in en rond de dorpskernen.'

Categorie: 

Robrecht on Twitter