Steeds meer mensen verwarmen zich via OCMW

6 februari 2017
 

Gezinnen in energie-armoede hebben vaak een aardgasbudgetmeter. Wie de meter niet kan opladen, valt echter zonder verwarming. Dat kan de bedoeling niet zijn in de koude wintermaanden… Om die reden kan men in de winterperiode, van 1 november tot 31 maart, in aanmerking komen voor financiële steun om de aardgasbudgetmeter op te laden. Hier staat het OCMW voor in. En steeds meer zo blijkt uit de cijfers.

Bothuyne: ‘Steeds meer Vlamingen kloppen bij het OCMW aan om de aardgasfactuur te helpen betalen. Vorige winter ging het om 3700 gezinnen die gemiddeld 270 euro steun kregen. Dat is een stijging van 36% op 2 winters tijd.’

 

Winterperiode

Aantal gezinnen

Tussenkomst €

Totaal budget €

2013-2014

2.899

247

687.063

2014-2015

3.457

256

884.992

2015-2016

3.700

270

999.000

 

Bothuyne: ‘Energiearmoede is helaas een realiteit voor steeds meer gezinnen. Het is goed dat de Vlaamse regering daarom voor het eerst een energiearmoedeplan heeft goedgekeurd, met maar liefst 34 concrete acties om de problemen aan te pakken. Dat dit dringend nodig is, bewijzen deze cijfers. Bovendien waren de vorige winters helemaal zo koud niet. Deze winter lijkt een stuk kouder te verlopen. Er valt dus te vrezen dat de cijfers verder zullen oplopen’.

 

Ondanks de stijgende problematiek, geven nog steeds meer dan 1 op 4 OCMW’s niet thuis als het over deze steunmaatregel gaat. Nochtans kost het de OCMW’s bijna niets. De kosten kunnen via de netbeheerder gerecupereerd worden.

 

Winterperiode

Aantal OCMW’s

% tegenover alle Vlaamse OCMW’s

2013-2014

210

68

2014-2015

211

69

2015-2016

221

72

 

Bothuyne: ‘Eigenlijk is het onaanvaardbaar dat gezinnen in energiearmoede niet overal dezelfde ondersteuning kunnen krijgen. Bijna 100 Vlaamse steden en gemeenten ontbreken nog op de lijst, waaronder enkele grotere zoals Roeselare, Lommel, Lokeren, Ninove,… Hier moet zo snel mogelijk aan verholpen worden. Elk Vlaams gezin heeft recht op dezelfde steun. De minister moet zo snel mogelijk alle ontbrekende OCMW’s contacteren en zo het recht op verwarming aan elk Vlaams gezin garanderen.’ 

Voor de verdere uitvoering van het energiearmoedeprogramma werd er eind vorig jaar nog overleg gepleegd tussen kabinet, VEA, VVSG en netbeheerders om een aantal punten verder uit te werken. Dit voorjaar zal de minister een eerste evaluatie maken van het energiearmoedeplan.

Bothuyne: ‘het is daarbij prioritair om de armoede aan de bron aan te pakken: energiezuinige woningen zijn de beste structurele maatregel tegen energiearmoede. De premies zijn hervormd, de Vlaamse energielening is er, het is tijd dat ook het aantal energierenovaties bij sociaal kwetsbaren drastisch gaat stijgen.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter