Steeds meer onderwijsdiploma’s via VDAB

10 april 2017
 

Steeds meer werkzoekenden behalen via VDAB alsnog hun onderwijsdiploma. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

 

In Vlaanderen zijn op dit moment bijna 220 000 werkzoekenden. Bijna de helft is laaggeschoold. Tegelijk zijn er heel wat knelpuntberoepen waarvoor op de arbeidsmarkt gewoon niet genoeg geschoolde mensen beschikbaar zijn. Daarom heeft VDAB samen met onderwijsinstellingen sinds een paar jaar zogenaamde Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten (OKOT) ontwikkeld. Werkzoekenden kunnen zo alsnog een diploma halen en zo in aanmerking komen om zo’n knelpuntjob in te vullen.

 

Er worden steeds meer trajecten opgezet. In 2014 kon een werkzoekende zich al inschrijven voor 88 cursussen, in 2015 is het aantal cursussen gegroeid naar 96, vandaag zijn er 112, verspreid over het Vlaamse land. Het gaat om o.a. 10 bachelor-opleidingen in o.m. bouw, elektromechanica, verpleegkunde of (kleuter)onderwijs,…  

Vorig jaar al vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne aan minister Muyters om bijkomende opleidingen te organiseren. Bothuyne: ‘Er zijn vorig jaar niet minder dan 16 opleidingen bijgekomen. Dat is ook nodig. Er zijn meer gediplomeerden nodig die knelpuntvacatures kunnen invullen. Nieuwe opleidingen zijn o.m. te vinden in de sectoren elektrotechniek, informatica, elektriciteit en onderwijs.’

 

Robrecht Bothuyne: ‘Steeds meer werkzoekenden halen via dit systeem alsnog hun diploma. In 2014 slaagden 1.014 werkzoekenden, in 2015 1.390 en in 2016 waren er 1.612 werkzoekenden die zo hun diploma op zak staken. Dat is 16% meer! Dit systeem is dus zeer succesvol. ‘

 

Wat opvalt is dat meer dan 70% van de inschrijvingen vrouwen zijn, dat is allicht te wijten aan het opleidingsaanbod, met heel wat richtingen in de onderwijs en -zorgsector. Bothuyne: ‘Het aanbod zou verder verruimd moeten worden met meer technische beroepen, uit bijvoorbeeld de bouw- of metaalsector. Zo kunnen we de instroom verhogen in die sectoren met veel knelpuntberoepen. Tegelijk zou moeten onderzocht worden of ook het grote tekort aan ingenieurs niet kan opgevangen worden met zo’n traject.’

 

Elk jaar worden helaas ook OKOT-opleidingen stopgezet. In 2015 ging het om 1.526 cursisten en vorig jaar om 1.427 stopzettingen. In zowat de helft van de gevallen ging het om werkzoekenden die niet geslaagd waren. Andere redenen om zo’n opleiding stop te zetten zijn langdurige ziekte of gewoon omdat de betrokken werkzoekende aan de slag is gegaan tijdens de opleiding. Helaas is dat laatste in slechts 11% van de stopzettingen het geval.

De opleidingen duren één tot drie jaar. Werkzoekenden die zich inschrijven behouden hun uitkering en de kosten voor het inschrijvingsgeld en lesmateriaal neemt VDAB voor zijn rekening, vorig jaar betaalde VDAB zo 3.035.294 euro. De uitkeringen van deze werkzoekenden zijn goed voor een budget bij RVA van 65 tot 70 miljoen euro per jaar.

 

Bothuyne: ‘Zowat 1/4 van de opgestarte OKOT-opleidingen wordt stopgezet. Dat zou lager moeten. Het gaat om dure opleidingen voor VDAB en RVA en een niet gepaste opleiding volgen is voor de betrokken werkzoekende ook gewoon tijdsverlies. De screening van deze werkzoekenden moet beter.’

 

Beter gaat het met de uitstoom naar werk. Na drie maanden is 72% van de geslaagde cursisten aan de slag!

Bothuyne:  ‘De opleidingen maken duidelijk het verschil. Maar toch moet dit zeker beter kunnen. Het gaat hier om werkzoekenden die slagen in een knelpuntopleiding, met een volwaardig diploma op zak. Toch vindt bijna 1/3 van de betrokkenen na 3 maanden nog geen job. Hier moet door minister Muyters en VDAB geëvalueerd en bijgestuurd worden. De begeleiding en opvolging van de betrokken werkzoekenden na hun opleiding moet intenser gebeuren.’

 

 

Categorie: 

Robrecht on Twitter