Terug meer boetes voor wie niet bouwt volgens energienormen.

20 juni 2017
 

Wie bouwt of verbouwt moet voldoen aan steeds strengere energie-eisen. De Vlaamse overheid verplicht bouwheren om met een Energie prestatie en Binnen klimaat (EPB-attest) te bewijzen hoe energiezuinig de woning is. Ook wie de woning wil verhuren of verkopen dient in het bezit te zijn van een energieprestatiecertificaat (EPC-attest). Wie niet voldoet aan de eisen, riskeert boetes. En vorig jaar zijn er terug meer boetes uitgeschreven door de diensten van minister Tommelein. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). 

 

EPB ingeburgerd, maar kan beter

Het VEA (Vlaams energieagentschap) is verantwoordelijk voor de controle en toepassing van de EPB-regelgeving. Zij houden toezicht op de naleving van de EPB-eisen, de procedure en de toepassing.

Het totaal aantal ingediende EPB-aangiftes is vorig jaar met 4% gestegen tegenover 2015. De aantrekkende economie en toegenomen activiteiten in de bouw zijn hier niet vreemd aan.

 

Niet alleen bij nieuwbouw, ook bij een grondige renovatie is een EPB-attest nodig. Van de EPB-aangiften ingediend in 2015 voldeed iets meer dan 4% niet. Het aantal geldboetes in 2016 steeg met 12% tegenover 2015 (voor het niet voldoen aan de EPB-eisen).

 

Totale cijfers

Aantal  gevestigde boetes

Bedrag gevestigde boetes

Aantal geïnde boetes

Bedrag geïnde boetes

Totaal aantal ingediende EPB-aangiftes

2014

1.554

1.898.107

1.743

1.868.229

39.299

2015

1.634

2.047.203

1.189

1.519.181

36.539

2016

1.656

1.936.279

1.790

1.796.976

38.137

 

Robrecht Bothuyne: ‘Het aantal boetes mag dan gestegen zijn, de gemiddelde hoogte van de boete is dan weer gedaald. Dat wil zeggen dat de aard van de overtreding minder zwaar is dan vroeger. Die evolutie is positief.”

 

De laagste boete bedraagt 250 euro, de hoogste niet minder dan 11.447 euro. Niet min om een fout van het EPB-attest te vergoeden. Doorheen de jaren blijven we rond het gemiddelde van 4 à 5% ontbrekende EPB-aangiften zitten.

 

Vooral inzake ventilatie wordt gezondigd. Niet alleen wordt er geen of onvoldoende ventilatie geplaatst, ook in het ontwerp van de ventilatie loopt het vaak fout.

 

Bothuyne: ‘Hier is werk aan de winkel voor aannemers, maar ook voor architecten. Zeker omdat de energie-eisen voor woningen sinds dit jaar nogmaals zijn verstrengd. Waar tot voor kort E-60 volstond, is dat nu E-50. Na 2018 wordt dat zelfs E-40. Minister Tommelein moet bouwheren, maar ook architecten en bouwbedrijven voldoende informeren en sensibiliseren over deze strengere normen en over hoe ze te halen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat er steeds meer boetes uitgeschreven worden. Een informatie- en sensibiliseringcampagne is dus nodig.’

 

Meer dan de helft verslaggevers op website VEA niet meer actief

Vlamingen welke een woning te koop of te huur stellen dienen te beschikken over een EPC-attest opgesteld door een erkend energiedeskundige. Een lijst van erkende energiedeskundige kan men op de website van het VEA (Vlaams Energie Agentschap) terugvinden.

 

Tabel 2015

 

Totaal aantal

Actieven

Niet actieven

Deskundige A

5.333

2.005 (38%)

3.416 (64%)

Deskundige C

1.169

145 (12%)

1.092 (93%)

 

Tabel 2016

 

Totaal aantal

Actieven

Niet actieven

Deskundige A

5.333

1.917 (36%)

3.416 (64%)

Deskundige C

1.169

77 (7%)

1.092 (93%)

 

Opmerkelijke cijfers toch wel. Meer dan de helft van de deskundigen die op de lijst van het VEA staan zijn niet meer actief”, zegt Bothuyne, “De energiedeskundige heeft nochtans de plicht om het VEA op de hoogte te brengen van wijzigingen in de gegevens die betrekking hebben op de erkenning. Doch die doet dit niet altijd waardoor de accuraatheid van de lijst in vraag gesteld kan worden.”

 

De lijst laten afhangen van de good will van de deskundige zelf is dus geen efficiënte oplossing. Een up-to-date lijst waar eigenaars terecht kunnen voor de contactgegevens van een actieve deskundige is broodnodig. Als de eigenaar te veel deskundigen moet contacteren vooraleer een ‘actieve’ tegen te komen, ontgaat het deze aan zin om verder te zoeken en in orde te zijn met de regelgeving.

 

Indien het VEA een klacht ontvangt zal zij contact opnemen met de betreffende energiedeskundige. Het is dus aan diegene die de lijst doorloopt om klacht in te dienen. Aldus; indien de deskundige zichzelf niet op non-actief zet, kan het VEA de deskundige van die lijst halen.

 

Er is echter een lichtpunt. Vanaf 2017 moeten alle energiedeskundigen type A een permanente vorming volgen, net zoals voor energiedeskundigen EPB.

 

Het koppelen van deze voorwaarde aan het behouden van de erkenning zal ertoe bijdragen dat de lijst van gepubliceerde deskundigen meer up-to-date blijft. Een groot deel van de niet-actieve deskundigen zal immers niet meer voldoen aan de bijkomende voorwaarde om erkend te blijven en zal alzo van de lijst verdwijnen,” benadrukt Bothuyne.

 

Opleiding verslaggevers broodnodig

Vanaf dit jaar zijn erkende energiedeskundigen verplicht zich bij te scholen. Zo zullen zij alvast minder fouten maken in de toekomst. En die vorming slaat aan. Niet minder dan 165 mensen volgden een aanvullende opleiding. Enig minpunt, van zij die meededen aan het examen slaagde slechts 46%.

 

Bothuyne: “Tot 2015 bestond er geen opleiding en examen tot verslaggever EPB en EPC. Heden is de deelname een verplichting om verslaggever te mogen zijn. Doch buiten deze verplichting blijkt dat velen wel afstuderen, maar niet deelnemen aan de examens. En van zij die aan het examen meedoen, slaagt niet eens de helft. Hoe dat komt, dat weet het VEA niet. Frappant! Hoog tijd dat de beloofde evaluatie van het examen er aan komt!”

 

EPC grondig herdenken: energielabels als alternatief

De Europese Commissie presenteerde vorige week haar nieuwe systeem van energielabels, gaande van A tot G, voor. Dit gekende systeem voor electro-producten zou kunnen doorgetrokken worden naar onze woningen. Bothuyne: “Het energielabel van de EU voor huishoudtoestellen is een groot succes en is gekend en helder voor veel consumenten. En dit terwijl onze cijfer-codes waarmee energieprestatiecertificaten worden opgemaakt toch veel minder makkelijk te interpreteren zijn door de bouwheren of andere geïnteresseerden. Ons systeem is aan evaluatie toe. En een switch naar het gekende energielabel-systeem zou echt wel meer duidelijkheid creëren voor alle betrokkenen!”

 

 

Categorie: 

Robrecht on Twitter