Turteltaks vernietigd

22 juni 2017
 

 

Kans grijpen om energietransitie te financieren met lagere factuur.

 

Het grondwettelijk Hof vernietigde vandaag de Vlaamse Energieheffing, beter bekend als de Turteltaks. Het Hof stelt in feite vast dat Vlaanderen de hoogte van de heffing niet mag laten afhangen van het verbruik. Grote verbruikers betalen nu immers meer dan kleine en bovendien was er, op aandringen van CD&V, ook een grote groep gezinnen met een laag inkomen die een verlaagd sociaal tarief kreeg aangerekend.

 

CD&V-fractieleider Koen Vanden Heuvel: “Belangrijk is nu dat de begrotings- en energiedoelstellingen niet in gevaar komen. Dat het Hof de heffing voor 2016 en 2017 ongemoeid laat, geeft nu wat tijd om een goed alternatief uit te werken. De put die de groene stroomcertificaten hebben geslagen, moet nog steeds gedempt worden.”

 

Energiespecialist Robrecht Bothuyne: “Wij willen niet dat er nu zomaar een gelijk forfaitair tarief voor elke gebruiker wordt aangerekend. Wij gaan voor een fundamenteel debat over de financiering van de energietransitie. Vandaag formuleren we alvast een aantal randvoorwaarden. Dit alles moet gebeuren in het kader van het energiepact dat er tegen het jaareinde zou moeten zijn. Daarbij kan de energiefactuur voor ons zeker omlaag, nu de biomassacentrales in Genk en Gent er niet komen.”

 

Van den Heuvel en Bothuyne benadrukken dat voor de Vlaamse CD&V-fractie volgende randvoorwaarden belangrijk zijn:

 

  • Sociale rechtvaardigheid: energie-armoede is en blijft een ernstig probleem in Vlaanderen, gezinnen met lagere inkomens of lager verbruik mogen niet het slachtoffer worden van dit arrest.
  • Competitiviteit voor onze industrie én onze KMO’s: de invoering van een energienorm was voorzien in het regeerakkoord maar blijft vooralsnog dode letter.
  • Klimaatdoelstellingen realiseren: nu de grote biomassacentrales in Gent en Genk er niet komen, moeten we op een andere manier onze doelstelling halen. We willen geen belastinggeld uitgeven om boetes of dwangsommen te betalen aan Europa, maar op een zo goedkoop mogelijke manier zoveel mogelijk groene stroom produceren, bijvoorbeeld via zon en wind.
  • De vervuiler betaalt: de financiering van de energietransitie met steeds meer hernieuwbare energie en een slim energiesysteem moet zo gebeuren dat de meest vervuilende energie het meest bijdraagt.
  • Eenvoud: de energieconsument ziet door de bomen het bos niet meer op de energiefactuur: verschillende overheden leggen verschillende bijdrages en heffingen op. De financiering van de energietransitie moet eenvoudiger en transparanter en bovendien moet worden vermeden dat bijkomende BTW verschuldigd is.

 

CD&V kijkt alvast uit naar de concrete voorstellen van de minister van energie, rekening houdende met deze randvoorwaarden, en wil constructief meewerken aan een rechtszekere oplossing in dialoog met alle betrokkenen. Het draagvlak voor een rechtvaardig en ambitieus klimaat- en energiebeleid moet daarbij beter uitgebouwd worden.

Categorie: 

Robrecht on Twitter