Vernieuwde KMO-portefeuille bezorgt bereikt meer bedrijven, maar biedt minder steun voor kleine ondernemers.

23 december 2016
 

Voor de kleine ondernemingen beloopt de steun 40% van de factuur, met een plafond van 10.000 euro. Middelgrote ondernemingen kunnen 30% recupereren met een maximum van 15.000 euro. Daarmee ligt het steunpercentage lager dan in het oude systeem, maar de plafonds voor sommige aparte vormen van steun hoger. Dat is vooral een voordeel voor die middelgrote ondernemingen die vaak hogere opleidings- en adviesbudgetten hebben. Of ook kleine ondernemers beter worden van de hervorming moest nog blijken… Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) volgt dit dossier al lang: ‘Oorspronkelijk wou minister Muyters het steunpercentage voor iedereen naar 30% terugbrengen, waar dat vroeger 50% was. Onder druk van CD&V werd dit bijgesteld en kunnen kleine ondernemingen en zelfstandigen dus rekenen op 40% steun.’

Robrecht Bothuyne vroeg nu de cijfers na een half jaar op en maakt een evaluatie: ‘De KMO-portefeuille bereikt nog meer ondernemers en KMO’s dan voorheen. Maar die krijgen vooral voor hun opleiding en vorming wel minder steun dan voorheen. Het is een goede zaak dat meer bedrijven en ondernemers bereikt worden, maar de financiële steun moet voldoende substantieel zijn en blijven om ook in de toekomst met dit instrument het verschil te maken.’

 

1/4/15 tot 30/9/15

1/4/16 tot 30/9/16

Advies: aantal dossiers

1543

1838

Opleiding: aantal dossiers

41159

55947

 

 

 

Advies: gemiddelde steun

1757,96

2320,50

Opleiding: gemiddelde steun

355,50

308,86

 

Waar in de eerste 6 maanden van de vernieuwde KMO-portefeuille voor 21,5 miljoen euro steun werd goedgekeurd was dat in dezelfde periode in 2015 nog maar 17,3 miljoen euro. Er wordt dus meer steun toegekend via de KMO-portefeuille. Alleen gaat die extra steun voornamelijk naar de pijler advies: de middelen voor het inhuren van consultancy verdubbelen bijna, van 2,7 naar 4,3 miljoen euro.

Dat is een goede zaak en mee te danken aan het optrekken van de maximumsteun die middelgrote bedrijven (tussen 50 en 250 werknemers) nu kunnen krijgen. Want vooral middelgrote bedrijven gebruiken het instrument van de KMO-portefeuille meer dan ooit tevoren: er zijn 73,11% meer steunaanvragen voor opleidingsprojecten van middelgrote bedrijven en 50% meer steunaanvragen voor advies van deze middelgrote bedrijven.

Maar voor kleine ondernemers is de evolutie minder rooskleurig.

Dat is ook duidelijk te zien in de evolutie van de gemiddelde steun voor opleiding. Waar voorheen gemiddeld 355,5 euro steun per dossier werd voorzien, is dit nu slechts 308,86 euro, een daling van 15%.

Bothuyne: ‘opleiding en vorming zijn essentieel in elke loopbaan. Steun vanuit de overheid is daarbij een belangrijke stimulans. Terwijl werknemers via de opleidingscheques 50% steun krijgen voor hun opleidingsinspanningen, is dit voor een zelfstandige via de KMO-portefeuille 40%. Zelfstandigen hebben voor hun investeringen in eigen opleiding en vorming evenveel recht op steun als werknemers.’

CD&V steunt de vereenvoudiging van de KMO-portefeuille en de actieve campagne waarmee minister Muyters dit instrument in de markt zet, maar wil toch vragen het instrument straks, na één jaar te evalueren en ervoor te zorgen dat ondernemers ook alle steun krijgen die ze verdienen. Zelfstandigen en ondernemers hebben daarbij zeker niet minder recht op steun dan werknemers en ambtenaren. In 2015 kwam nog 90 procent van de dossiers van kleine ondernemingen, goed voor bijna 40 miljoen of 88% van de steun. Bothuyne: ‘CD&V wil graag de middelgrote ondernemingen meer steun geven, maar dit mag niet ten koste gaan van de kleine bedrijven en zelfstandigen. De minister dient dit mee te nemen in zijn evaluatie.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter