Verslag Klimaatkoers is klaar!

18 juli 2017
 

De studiedag Klimaatkoers was een groot succes. Met zo'n 250 geïnteresseerde werd nagedacht over onze energievisie voor de toekomst. Ondertussen werden de notulen van de vier werkgroepen geredigeerd tot één geheel dat u hierbij kan vinden.

De op basis van de inbreng op de studiedag aangepaste CD&V-energievisie‎ wordt eerstdaags gepubliceerd en vormt de basis voor de gesprekken over het energiebeleid en energiepact dit najaar.

Zoals aangekondigd gaan we hierop verder werken en zullen we volgend jaar de opgedane expertise binnen een nieuwe studiedag Klimaatkoers aftoetsen.

We houden u op de hoogte!

 

 

Categorie: 

Robrecht on Twitter