Vlaamse regering moet ambities energiepact nu snel vertalen in daden

30 maart 2018
 

De Vlaamse regering omarmt de ambitie die uit het energiepact spreekt. Dat wil ook zeggen dat er nu snel één en ander uitgewerkt moet worden.

 

Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid voor CD&V: “Het is belangrijk dat de Vlaamse regering nu eendrachtig de ambities die in het lang verwachte energiepact zijn afgesproken in concrete actie omzet. Er moet nu snel tot actie overgegaan worden, deels in samenwerking met de federale overheid en de andere deelstaten, deels binnen de eigen bevoegdheden.”

 

Voor de zomer moet duidelijk zijn welke ambities Vlaanderen en de andere deelstaten zich stellen inzake hernieuwbare energie en energiebesparing. Bothuyne: “Deze keer mag de ‘burden sharing’ geen jarenlange lijdensweg worden en moeten snel knopen doorgehakt worden. 35% hernieuwbare elektriciteit is enkel haalbaar met een ambitieus beleid, niet alleen inzake groene stroomproductie, maar ook op het vlak van energiebesparing. Daar heeft Vlaanderen nog een groot potentieel, zowel bij de industrie, KMO’s, als in onze woningen en gebouwen.”

 

De hele energietransitie moet ook betaalbaar zijn voor iedereen. “CD&V was de eerste partij die de energienorm als instrument op tafel legde om de tewerkstelling in onze industrie blijvend te garanderen. Maar ook de energiefactuur van onze gezinnen onder controle houden en het bannen van de energie-armoede, zijn belangrijke ambities”, stelt Robrecht Bothuyne.

 

Tot slot is het ook belangrijk dat de Vlaamse regering een versnelde vergroening van ons verkeer en transport realiseert. Mobiliteit is namelijk verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Bothuyne zet de doelstelling op scherp: “Vlaanderen moet de vergroening van ons volledige mobiliteitssysteem versnellen. Maar de bevoegde ministers moeten erover waken dat deze transitie niet tot een hogere vervoersfactuur voor de Vlamingen leidt. CD&V heeft recent nog een conceptnota met meer dan 30 concrete voorstellen om zero-emissiemobiliteit te stimuleren in het parlement neergelegd. Die wordt nu alleen maar actueler.”

 

Categorie: 

Robrecht on Twitter