Vlaamse regering wil door ‘isolatieschaarste’ getroffen bouwbedrijven ontzien

29 juli 2017
 

De bouwsector trok in mei al aan de alarmbel. Er heerst ‘isolatieschaarste’. En dat is een bedreiging voor de goede voortgang van heel wat Vlaamse werven.

Concreet zijn er problemen met de isolatiematerialen polyurethaan (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) en ze zijn nog groter geworden dan een paar maanden geleden. Producenten van deze isolatiematerialen kunnen niet voort omdat er een gebrek is aan één essentiële stof door o.m. een zware brand in een Duitse fabriek van BASF.

Uit een rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw blijkt dat nu al een derde van de bedrijven meer dan een kwart extra moeten betalen voor PUR en PIR. Eind april was dat nog vijf procent van de bedrijven. 6 op de 10 bouwbedrijven kan deze meerprijs ook niet doorrekenen naar hun klanten. Veel bouwbedrijven vrezen mensen te moeten ontslaan door de crisis.

Er liggen ook meer werven stil door het gebrek aan deze isolatiematerialen. Twee derde van de bedrijven meldt dat ze nog niet hebben kunnen overschakelen naar andere isolatiematerialen, zoals cellenglas, glaswol of rotswol. Ook voor deze alternatieven worden nu langere leveringstermijnen genoteerd. Bovendien is de isolatie in de bestekken anders omschreven of zijn alternatieven gewoon technisch niet mogelijk.

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) verdiept zich in de materie en ondervroeg er de bevoegde minister over: ‘’de Vlaamse regering zal nu een omzendbrief verspreiden naar de lokale besturen en binnen de Vlaamse overheid. In de omzendbrief zal er enerzijds een oproep staan om rekening te houden met de problematiek en niet over te gaan tot de activatie van boeteclausules en anderzijds de mogelijkheid tot herziening van de prijzen. Zo kunnen de getroffen bouwbedrijven ontzien worden; geen boetes omwille van de vertraging en de mogelijkheid om de dure isolatiematerialen effectief door te rekenen.’

Ook de federale regering heeft aandacht voor de problematiek. Doordat verschillende bouwwerven noodgedwongen zijn stilgelegd bij gebrek aan isolatiemateriaal, vroeg de bouwsector om deze situatie te erkennen als een geval van overmacht. De federale minister van Werk, Kris Peeters, gaat hier nu op in, en creëert zo demogelijkheid om voor deze gevallen gebruik te maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Bothuyne: ‘op deze manier worden effectieve ontslagen vermeden worden en kan de economische schade binnen de perken blijven’.

Er is echter nog een ander probleem: Bothuyne: ‘Het belastingvoordeel voor dakisolatie werd dit jaar afgeschaft. Er is wel nog een overgangsmaatregel waarbij aannemers tot eind dit jaar de tijd kregen om isolatiewerken af te ronden die al in 2016 besteld werden. Door de isolatieschaarste dreigen deze werken niet meer afgewerkt te geraken dit jaar. Zo dreigen de betrokken gezinnen hun belastingvoordeel alsnog mis te lopen. Allicht moet de overgangsregel door de minister nog wat verlengd worden.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter