Werkzoekenden en werknemers tevreden over VDAB, werkgevers niet

1 april 2018
 

VDAB is de regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt. Werkzoekenden aan een job helpen, werkenden helpen in de uitbouw van hun loopbaan en werkgevers helpen bij het invullen van hun vacatures, dat zijn de kerntaken van VDAB. Maar zijn de betrokkenen ook tevreden over de diensten van VDAB?

Een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne leert dat voor geen enkele van de voornoemde doelgroep VDAB de gestelde normen haalt: ‘VDAB doet regelmatig tevredenheidsmetingen. De norm die de organisatie, conform de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid, moet halen is recent verstrengd. Maar noch bij werkzoekenden, noch bij werkenden, noch bij werkgevers wordt die norm gehaald.’

TEVREDENHEID per doelgroep

2015

2016

2017

Norm (sinds 2017)

niet-werkende werkzoekenden

80,1%

80,7%

80,9%

85,0%

werkgevers over de vacaturewerking

68,6%

67,2%

63,2%

70,0%

KMO's over de vacaturewerking

69,1%

66,6%

61,2%

70,0%

werkgevers over verstrekte info

86,4%

87,4%

84,9%

85,0%

cursisten

75,0%

75,8%

75,7%

80,0%

werkenden

70,8%

75,7%

76,2%

85,0%

Bij werkzoekenden is al vele jaren zowat 80% tevreden. Dat cijfer is al vele jaren constant, net als de tevredenheid van cursisten, voornamelijk werkzoekenden die bij VDAB opleidingen volgen. Zowat 75% is tevreden over de gevolgde cursus. De norm is echter telkens zowat 5% hoger. Bij de werkenden die beroep doen op VDAB is 76% tevreden, een stijgend aandeel. De norm ligt daar echter op 85%.

Bothuyne: ‘De lat ligt hoog bij VDAB als het gaat om de tevredenheid van de klanten. En terecht. VDAB is één van de grootste Vlaamse overheidsagentschappen, met heel wat mensen en middelen. Dat mensen tevreden zijn over de aangeboden diensten, is dan ook essentieel. Sommige tevredenheidscijfers zijn al jaren constant, maar er is zeker nog ruimte tot verbetering.’

Verbetering is zeker nodig als we naar de werkgevers kijken. 85% van de werkgevers is tevreden over de informatie die ze van VDAB krijgen. Maar als het gaat over haar kerntaak, het invullen van vacatures, zijn werkgevers een stuk minder tevreden. Bothuyne: ‘Slechts 63% van de werkgevers is tevreden over de manier waarop VDAB hen helpt met het invullen van vacatures. KMO’s zijn, zo mogelijk nog meer ontevreden, daar is de score 61%. Alarmerend is vooral dat dit de cijfers zijn die het hardst achteruit gaan. 2 jaar geleden was nog 69% van de werkgevers tevreden. De doelstelling ligt op 70%.’

Robrecht Bothuyne: ‘VDAB moet hier een tandje bijsteken. Er zijn meer vacatures dan ooit en tegelijk is er een grote krapte op de arbeidsmarkt. VDAB kan en moet het verschil maken voor werkgevers op zoek naar geschikte mensen. Zeker KMO’s hebben in deze tijden van krapte nood aan extra ondersteuning. We hebben een sluitende aanpak nodig voor werkgevers: VDAB moet een dienstverlening op maat van KMO’s aanbieden, die verder gaat dan automatische matching en diensten via de VDAB-website. Elke werkgever zou een persoonlijke accountmanager moeten krijgen die kan instaan voor die dienstverlening op maat.’

 

Categorie: 

Robrecht on Twitter