De overbruggingslening is een financieringsinstrument voor bedrijven die getroffen zijn door de covid-pandemie. Die is ingevoerd om investeringen door te laten gaan, bedrijfsvoering niet in het gedrang te laten komen door tijdelijk terugvallende inkomsten en de heropstart na de lockdowns mogelijk te maken. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (cd&v): “Tijdens de pandemie konden bedrijven terugvallen op de overbruggingslening. Een efficiënt instrument waarmee ondernemingen zuurstof krijgen en waarvoor de Vlaamse regering niet minder dan 100 miljoen euro vrijmaakte. De aanvragen konden en kunnen nog steeds ingediend worden tot 15 juni 2022. Maar dat zou kunnen verlengd worden.”

Een overbruggingslening is een lening gespreid over twee mogelijkheden: leningen van maximaal 50.000 euro zijn beperkt tot 2 jaar. Leningen boven de 50.000 euro hebben een looptijd van 36 maanden. Terugbetaling is per trimester in gelijke schijven na een vrijgestelde periode van 1 jaar.  Het minimumbedrag is 10.000 euro per aanvraag.  Leningen worden toegekend op niveau van de onderneming of vennootschap. Meer info kan u hier vinden: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/overbruggingslening

Ondertussen is de covid-pandemie getemperd, doch helaas direct gevolgd door de Oekraïne-crisis. Vele bedrijven hebben het dan ook lastig om hun voorraden aan te vullen, het orderboekje af te werken en krijgen problemen door de verhoogde grondstofprijzen. Kortom, niet alleen hun materiële liquiditeit krijgt klappen, ook hun financiële reserve.

Bothuyne: “In reactie op die nieuwe crisis schakelde de Vlaamse regering snel en verhoogde ze het budget voor de overbruggingslening tot 200 miljoen euro. Dat geeft al wat meer ruimte, zodat ondernemers, zeker in tijden van stijgende rentes toch verzekerd zijn van financiering.”

Minister Jo Brouns gaf op vraag van commissievoorzitter bothuyne in de commissie economie van het Vlaams parlement een stand van zaken. Eind mei 2022 werden er al 722 aanvragen goedgekeurd door VLAIO en overmaakt aan PMV voor het afsluiten van de leningsovereenkomst. Deze aanvragen zijn goed voor 71,8 miljoen euro. Daarenboven dienen nog 209 aanvragen behandeld te worden ter waarde van 18,1 miljoen euro.

De aanvragen komen voornamelijk uit de industrie, de bouw, de evenementensector, de horeca, de retailsector en de landbouw. Allemaal sectoren in nood. Wat aantoont dat deze maatregel noodzakelijk is.

Volksvertegenwoordiger Bothuyne: “Maar als we de cijfers bekijken, schiet er nog ongeveer 110 miljoen euro over van het budget voor leningen dat is vrijgemaakt. Ondernemers die problemen dreigen te ondervinden in hun liquiditeit of bij wie investeringen dreigen stil te vallen, maken dus best snel gebruik van deze lening. De rentes bij de banken zijn immers stijgende... Daarenboven heeft de Europese Commissie het ‘tijdelijke staatssteunkader Oekraïne’ aangenomen met looptijd tot eind 2022.”

De Europese Commissie paste haar beleid aan, waarop kersvers minister Jo Brouns in de commissie economie beloofde om de wijziging van de voorwaarden tot de lening nog volgende week aan de Vlaamse regering voor te leggen zodat de overbruggingslening in het nieuwe kader kan verder gezet worden. Aanvragen kunnen zo worden ingediend tot eind dit jaar!