Het stikstofdossier verhit de gemoederen. Welke toekomst is er voor onze land- en tuinbouwers? Hoe zal dit stikstofakkoord impact hebben op onze voedselproductie? Wat met de investerings- en rechtszekerheid? Kunnen we een vergunningenstop vermijden? Welke steun is er precies voor onze land- en tuinbouw?

Er rijzen vele vragen rond het stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. Momenteel is het openbaar onderzoek in volle gang. Dé manier om vanop het terrein zelf te ageren. Want er blijven belangrijke vragen zoals: wat is de visie van cd&v? Wat is nog mogelijk voor de land- en tuinbouwers uit de regio? Hoe zien lokale besturen dit?

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne: ‘cd&v wil het huidige openbaar onderzoek aangrijpen om een echte dialoog met de sector en al wie er belang in stelt te organiseren. Ook onze nieuwe minister van landbouw, Jo Brouns, wil daar de nodige aandacht aan geven. Daarom heb ik hem meteen uitgenodigd op onze dialoogavond met en over onze land- en tuinbouw in Oudenaarde. Ik ben blij dat hij komt naar de Vlaamse Ardennen om te luisteren naar alle bezorgdheden.’

Willem Cheyns, lokaal cd&v-voorzitter en zelf advocaat gespecialiseerd in omgevingsrecht: ‘Om antwoorden te vinden op de vele vragen bundelen vier cd&v-afdelingen uit de regio hun krachten en organiseren we een avond met sprekers vanuit de politiek, de Vlaamse overheid, lokale besturen en de Boerenbond. Zo komen alle facetten van het dossier aan bod, in dialoog met het betrokken publiek”.

  • Bart Dochy, Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter commissie landbouw
  • Patricia De Clercq, secretaris-generaal departement landbouw en visserij
  • Jurgen Haustraete, schepen van land- en tuinbouw uit Kruisem
  • Laura Speeckaert, Boerenbond
  • Willem Cheyns, jurist-advocaat omgevingsrecht
  • Robrecht Bothuyne, Vlaams volksvertegenwoordiger, schepen Kruisem

U leest het. Een avond die u niet mag missen.

Ook u bent meer dan welkom. Geeft u ons een seintje?

Waar?             Aula van het Bernarduscollege > Hoogstraat 30 te Oudenaarde

Wanneer?       Maandag 30 mei 2022 – start stipt om 20u

Inschrijven?    info@oudenaarde.cdenv.be