Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v) wil zekerheid voor wie investeert in zonnepanelen. De investeringspremie voor de plaatsing van zonnepanelen zou vanaf volgend jaar gehalveerd worden, Open VLD stelt vandaag zelfs voor om die helemaal af te schaffen. “Niet te verantwoorden met huidige, torenhoge energieprijzen. Zonnepanelen zijn naast isoleren de beste bescherming tegen die stijgende prijzen. En uiteraard is de terugverdientijd korter. Maar het is fout en zelfs cynisch om de torenhoge energieprijzen als argument te gebruiken om de steun aan wie er iets aan wil doen terug te schroeven. Niet iedereen heeft de cash om snel duizenden euro’s op tafel te leggen.” aldus Bothuyne.

De huidige hoge energieprijzen stuwen de vraag naar zonnepanelen bij Vlaamse gezinnen sterk omhoog. Officiële cijfers voor 2021 en 2022 zijn er nog niet, maar de sector spreekt van een verdrievoudiging van de capaciteit die per maand geïnstalleerd wordt. “Zonnepanelen plaatsen is, naast isoleren, dan ook de beste bescherming tegen de stijgende energieprijzen waar we allemaal mee te maken krijgen,” legt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v) uit. “Een gemiddelde installatie kan op dit moment, inclusief de investeringspremie van de Vlaamse Overheid, op minder dan 4 jaar worden terugverdiend.” Het ziet er bovendien niet naar uit dat de energieprijzen de volgende jaren terug ‘normale’ niveaus zullen bereiken, waardoor de terugverdientijd negatief zou worden beïnvloed. De termijnmarkten voor elektriciteit verwachten de komende jaren weliswaar lagere prijzen dan nu het geval is, maar ze blijven een veelvoud van de prijzen van het voorbije decennium.

“Anderzijds zien we dat de prijzen van zonnecellen in 2021 voor het eerst in 10 jaar tijd niet gedaald zijn, maar juist gestegen, met zowat 15%” aldus Bothuyne . Die trend zet zich verder door in 2022, onder meer door tekorten aan materiaal en problemen in de logistieke keten. Volgens de sectorfederatie lopen de wachttijden op tot 6 maanden. Vraag en aanbod die uit balans zijn, leiden onvermijdelijk tot hogere prijzen.

Premies voor wie ze nodig heeft!

Om die hogere prijzen te counteren, pleit Robrecht Bothuyne om de huidige investeringspremie voor zonnepanelen om te vormen en in te kantelen in de nieuwe ‘MijnVerbouwPremie’. Zo kunnen mensen met een laag- of middeninkomen nog beroep doen op de premie. Hoge inkomens hebben inderdaad zelf de mogelijkheid om de investering te dragen. Concreet stelt CD&V voor om de huidige premie te behouden voor de laagste inkomens tot 46170 euro per jaar. De groep met een inkomen tot 65960 euro zou dan nog recht hebben om de premie tot 750 euro. Wie meer verdient, heeft geen premie nodig om de zonnepanelen te kunnen plaatsen.

Voor een typische installatie bedraagt de premie op dit moment zo’n 1.200 euro, hetgeen de terugverdientijd voor gezinnen met zo’n 2 jaar doet afnemen. Dat bedrag zou vanaf volgend jaar gehalveerd worden, en voor open VLD helemaal mogen wegvallen, hetgeen na het wegvallen van de royale regeling met groene stroomcertificaten, de invoering van het prosumententarief en het wegvallen van de terugdraaiende teller opnieuw een shock voor de markt zou betekenen en de terugverdientijd ineens met een jaar zou doen toenemen. “Bij voorgenoemde wijzigingen in de regeling rond zonnepanelen, zagen we telkens een sterke terugval in het geïnstalleerde installaties.

Chaos vermijden!

Door de hoge energieprijzen en doordat men weet dat de premies volgend jaar zullen zakken, zien we een rush op installaties. Bovendien moeten de installaties nog tijdig gekeurd worden en aangesloten door Fluvius. Nu dreigt er chaos te ontstaan. Veel gezinnen bestellen zonnepanelen, rekenen op de premie tot 1500 euro, maar zullen door de leveringsproblemen achter het net vissen. We willen dit oplossen. Enerzijds door een stabiel premie-kader via de MijnVerbouwPremie en anderzijds door de huidige premie te geven aan iedereen die voor 31 december een gekeurde installatie heeft of voor 1 november een getekende bestelbon.

Zekerheid over investeringssteun biedt naast een extra steun in de rug voor veel mensen, ook een stabiel kader voor de installateurs en Fluvius, die zich op die manier makkelijker kunnen organiseren,” legt Bothuyne uit.

Bothuyne wil ook de doelstellingen voor zonnepanelen opkrikken. “De huidige boom van het aantal geïnstalleerde zonnepanelen moet aangegrepen worden om de doelstelling naar boven bij te stellen,” stelt hij voor. “Dat is zeker mogelijk, gelet op het feit dat meer dan 90 procent van de geschikte Vlaamse dakoppervlakte is momenteel nog onbenut is.”

“Heel veel gezinnen krijgen te maken met torenhoge energiefacturen die ze moeilijk betaald krijgen. Zonnepanelen en isolatie zijn en blijven hiertegen de beste bescherming. Op zo een moment is het onverkort hakken in de premie niet te verantwoorden. Zonnepanelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor élke Vlaming,” besluit Bothuyne.