cd&v pleit ervoor om de Vlaamse energienorm voor gezinnen in de praktijk om te zetten door de Vlaamse openbaredienstverplichtingen (ODV’s) uit de elektriciteitsfactuur te halen. “Dit levert tot 100 euro op voor een gemiddeld Vlaams gezin. Het geeft het gezinsbudget broodnodige extra ademruimte, nadat de elektriciteitsfactuur op een jaar tijd bijna verdubbelde”, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v).

De Vlaamse energienorm, die dateert van 2018, bepaalt dat de verschillende gewestelijke componenten in de energiekost in Vlaanderen geen significant negatief effect mogen hebben op de koopkracht van de gezinnen. De vergelijkende studie die de vier energieregulatoren in dit land in dat kader jaarlijks laten uitvoeren, toont nochtans aan dat de Belgische gezinnen een relatief hoge elektriciteitsfactuur betalen, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Hoewel het rapport benadrukt dat Vlaanderen nu de goedkoopste Belgische regio is, blijven de extra heffingen, toeslagen, etc. in de energiefactuur in absolute termen zeer hoog in vergelijking met vooral Frankrijk en Nederland.

Om die verschillen te remediëren stelt cd&v nu voor om minstens voor 1 jaar de kost voor de sociale en ecologische ODV’s, die momenteel tussen 600 en 700 miljoen euro bedraagt, uit te factuur te halen en door Fluvius te laten financieren. Dat levert een gemiddeld gezin op jaarbasis zo’n 97 euro op.

“De elektriciteitsfactuur blijven gebruiken als middel om allerhande beleid te financieren, via heffingen, bijdragen, openbare dienstverplichtingen en indirecte belastingen, is op termijn niet langer houdbaar en is een rem op de verduurzaming.”

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne

“Fluvius financiert hiervoor het overeenkomstig bedrag, waarbij de Vlaamse overheid garant staat. Op die manier zal de kredietrating van Fluvius door deze operatie niet verslechteren”, duidt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne, die het voorstel op tafel legt. “De terugbetaling van de lening gebeurt gespreid over de komende jaren, waarbij de kapitaalslast geleidelijk verhaald wordt op de elektriciteitsfactuur, naarmate de impact van de groene stroomcertificaten afneemt. De Vlaamse Overheid neemt de rentelast op zich. Die zullen immers geleidelijk dalen in de komende jaren; de certificaten werden immers voor 20 jaar gegarandeerd tot en met 2012.”

Elektriciteitsfactuur geen middel om allerhande beleid te financieren

Met dit voorstel wil cd&v bovendien het debat aanzwengelen over welke zaken we nog via de elektriciteitsfactuur willen financieren. “De elektriciteitsfactuur blijven gebruiken als middel om allerhande beleid te financieren (via heffingen, bijdragen, openbare dienstverplichtingen en indirecte belastingen), is op termijn niet langer houdbaar en is een rem op de verduurzaming”, zegt Bothuyne. Op termijn moeten voor cd&v de heffingen op elektriciteit worden afgebouwd. “Op die manier wordt elektrisch rijden en verwarmen met een warmtepomp ook haalbaar en betaalbaar voor de modale burger. Interfederale samenwerking is nodig om het beleid tussen de federale overheid en de gewesten beter op elkaar te stemmen.”

"Om de kost van energiefactuur in de toekomst structureel te drukken zullen we in de eerste plaats moeten inzetten op energie-efficiëntie, het maximaliseren van de elektrificatie en het stimuleren van productie en gebruik van hernieuwbare elektriciteit. De implementatie van deze zaken kost tijd. Dit voorstel geeft op korte termijn het gezinsbudget de broodnodige extra ademruimte in de actuele energiecrisis”, besluit het parlementslid.