Tijdens hun bezoek aan Batibouw ontdekken voorzitter Joachim Coens en Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne de nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector. Een belangrijke sector voor onze economie, maar ook voor onze strijd voor een beter klimaat. Ze beklemtoonden opnieuw twee belangrijke doelstellingen: nieuwbouw of renovatie stimuleren met extra aandacht voor de meest kwetsbare personen én nieuwe manieren van samenwonen stimuleren.

Ons woonpatrimonium vernieuwen

“Als bouwkundig ingenieur heb ik steeds interesse gehad in de bouwsector”, zegt Joachim Coens. “In de politiek is het belangrijk te weten wat de ontwikkelingen zijn in de bouwsector. Er zijn belangrijke uitdagingen en opportuniteiten. Om een voorbeeld te noemen: de bouwsector en ons woonpatrimonium zijn verantwoordelijk voor 40% van onze CO2 uitstoot. Hier kunnen we dus enorme klimaatwinsten boeken. Maar dat zal niet vanzelf gaan, zo moeten we dringend werk maken van meer renovaties of nieuwbouw. Om onze doelstellingen te halen zo’n 70.000 tot 100.000 per jaar!”

CD&V pleit voor maatregelen die nieuwbouw of renovatie stimuleren, met extra aandacht voor de meest kwetsbare personen. Het zijn immers zei die vaak de hoogste renovatiekosten hebben. Een renteloze energielening met gratis advies en begeleiding zijn al een stap in de goede richting.

“Een gemiddelde renovatie kost 50.000 euro, we moeten een systeem van renteloze lening tot 50.000 euro met lange termijn terugbetaling uitwerken. Daarnaast ook een bijhorende eengemaakte stevige renovatiepremie. Zo maken we een energiezuinige woning haalbaar en betaalbaar voor iedereen”, stelt Robrecht Bothuyne.

“Er zijn nog een aantal drempels die de vernieuwing van ons woonpatrimonium bemoeilijken, zo is de btw op nieuwbouw 21%, terwijl registratierechten 6% zijn. Dat maakt ook nieuwbouw minder aantrekkelijk, terwijl dit vaak de grootste energiewinst oplevert. We moeten maatregelen nemen om sloop- en heropbouw te stimuleren, zo hebben we het voorstel om btw voor sloop en heropbouw te verlagen naar 6%.”

Uitbreiding wetsvoorstel afbraak en heropbouw van gebouwen aan 6% BTW opnieuw ingediend

CD&V Kamerlid Leen Dierick diende reeds een voorstel van Griet Smaers om het verlaagd btw-tarief van 6 procent op de afbraak en heropbouw van gebouwen uit te breiden naar het hele land opnieuw in in de Kamer.

Leen Dierick "Nu betaal je in de meeste gemeenten 21 procent btw op een nieuwbouwwoning en 6 procent btw als je een woning renoveert. De BTW-verlaging kan een versnelling tot stand brengen in de vernieuwing en energie-efficiënte van onze woningen.”

Sinds 2006 geldt er al een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden van 32 steden en gemeenten, onder andere in Dendermonde waar Dierick schepen is.

Ook Nathalie Muylle tekende het voorstel mee.

Nathalie Muylle: “Vanuit de praktijk zien we de werkelijke impact van deze maatregel. Er is een positieve invloed op de stadsontwikkeling in het algemeen, maar ook het woonpatrimonium verbetert dankzij het verlaagd btw-tarief van 6.

Uit cijfers weten we dat we zo’n 1,7 miljoen “slechte” woningen moeten opwaarderen tegen 2030. Het huidige gebouwenpark is verantwoordelijk voor 35% van de CO2-uitstoot. Dat is een echte uitdaging en het is ook noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te halen

Nieuwe manieren van samenwonen ondersteunen

CD&V wil een kader uitwerken voor mobiele zorgwoningen. Voor mensen die via mantelzorg hulp geboden krijgen, moet de mogelijkheid van mobiele mantelzorgwoningen een oplossing bieden als betaalbaar en duurzaam alternatief voor de vaak dure, tijdelijke aanpassingen in de bestaande woning. Het huidige wetgevende kader is echter zeer onzeker en hangt vaak samen met een overdaad aan verouderde lokale regels. In dezelfde filosofie van kostenefficiënt aangepast wonen, willen we bekijken hoe we de bouw van meegroeiwoningen kunnen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.