Een goede straatverlichting draagt bij tot de veiligheid van de weggebruiker. Vlaanderen doet veel inspanningen op het vlak van openbare verlichting door te streven naar het gebruik van energiezuinige technologieën. Want ook voor openbare verlichting geldt dat de groenste en goedkoopste kilowattuur diegene is die je niet verbruikt

Robrecht Bothuyne, Vlaams Volksvertegenwoordiger en energiespecialist voor CD&V, vroeg aan Vlaams minister Weyts welke inspanningen AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) in Vlaanderen doet.

Wetende dat Vlaanderen tussen de 70.000 en 85.000 km aan verharde wegen heeft waar ongeveer 10% onder de bevoegdheid van het Vlaams gewest valt, maakt dat veel verlichting. AWV staat in voor het onderhoud van de verlichtingspalen langs Vlaamse gewestwegen en autosnelwegen. Het totaal geïnstalleerd vermogen van die verlichting is 22,5MW.

Bothuyne: “AWV heeft verschillende acties ondernomen. Niet alleen door het ‘s nachts doven van alle verlichting op snelwegen (met uitzondering van de ringwegen en de op- en afritten) maar ook door te investeren in energiezuiniger verlichting. In het voorbije jaar was er zo een besparing van 3% op de energiefactuur te noteren. Toch blijkt de totaalfactuur voor 2018, gezien de verhoging van de elektriciteitskosten, nog zo een 23.925.866 euro bedragen. Dat is 5% meer dan twee jaar geleden.”

In het leveringscontract voor elektrische energie heeft de Vlaamse overheid geopteerd voor 100 procent groene energie.

Algemeen wordt bij de vernieuwing van de openbare verlichting steeds voor een energiezuinige oplossing gekozen. In de loop van 2018 werd dan ook gestart met de ombouw van alle bestaande verlichting naar LED-verlichting. Doel is dit op vier jaar tijd te realiseren. Daartoe werd een inventarisatie en inspectie opgestart door AWV. Doel is om op alle Vlaamse wegen de verlichtingspalen in te delen in vijf categorieën, startend met palen die onmiddellijke interventie vragen tot verlichtingspalen die in zeer goede staat zijn.

Bothuyne: “Van de geïnspecteerde palen bevindt zich 37% in categorie 1 tot en met 3. Hier zal binnen het jaar actie ondernomen moeten worden. 63% kan men in categorie 4 en 5 terugvinden. Daar zal men bij een volgende inspectie of tussenkomst de lampen vervangen. Al een groot deel werd aangepakt, maar een doorzet van de inspanningen is vereist als men de factuur naar beneden wil trekken en het verbruik wil verminderen. Op die manier en alleen zo trekt men de kaart van Vlaamse duurzaamheid.”

Bothuyne wijst er ook op dat niet alleen het Vlaams gewest inspanningen levert. Ook alle lokale besturen doen dat, samen met de distributienetbeheerders. In deze budgettair krappe tijden kunnen slimme investeringen in duurzame openbare verlichting de energiekosten voor steden en gemeenten naar beneden brengen.

Daarom zou het goed zijn dat elk lokaal bestuur werk maakt van een masterplan openbare verlichting om ook langs lokale wegen en pleinen energiezuiniger openbare verlichting te plaatsen, “ aldus Bothuyne.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.