In Vlaanderen is de helft van de woningen ouder dan 50 jaar. Nog steeds zijn er velen die niet voldoende geïsoleerd zijn of geen efficiënte verwarmingsinstallatie hebben. Vlaanderen voorziet daarom energiepremies via Fluvius en een Vlaamse renovatiepremie voor woningen ouder dan 30 jaar, bewoond door mensen met een beperkter inkomen. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘Het gebruik van de premies en dus ook het aantal renovaties is echter flink gedaald. En dat is een probleem. Want Vlaanderen moet elk jaar bijna 100 000 renovaties doorvoeren om de klimaatdoelstellingen, een energiezuinige woning voor iedereen tegen 2020, te halen.’ Slechts 3,5% van de woningen en appartementen is nu al helemaal conform de energienormen van 2050.

Dit alles blijkt uit antwoorden op parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

De Vlaamse renovatiepremie werd in 2017 nog 26827 keer uitbetaald. In 2018 was dit al naar 16512 dossiers gezakt en vorig jaar ging het slechts over 15478 premies. Waar 3 jaar geleden nog bijna 76 miljoen euro werd uitgekeerd, is dat bedrag gezakt naar ongeveer 46 miljoen euro.

Daarnaast zijn er ook de energiepremies die via Fluvius worden toegekend.

Bothuyne: Daarom voorziet de Vlaamse overheid REG-premies voor energiebesparende investeringen zoals isolatie, zonnecollectoren, warmtepompen, hoogrendementsbeglazing, enz. “ Deze premies worden via Fluvius aangevraagd en uitbetaald. Hier ging het in 2017 om een totaal bedrag van meer dan 79 miljoen euro aan premies dat in Vlaanderen werd uitbetaald. In 2018 daalde dat dat al met 23% en in 2019 bedroeg dat nog iets  meer dan 57 miljoen euro. Ook het aantal premies daalt; van 113.231 in 2017, ging het aantal uitgekeerde premies eerst nog naar 123 785, maar zakte dat heel snel naar 109.313 dossiers in 2019.

Bovenal niet-beschermde klanten maken gebruik maken van de REG-premies. Dak- en zoldervloerisolatie, alsook hoogrendementsglas blijken de meest uitgevoerde werken te zijn. De kwetsbare gezinnen, zogenaamde beschermde afnemers, zij die het meeste baat zouden hebben bij een energie/renovatiepremie, blijken af te haken.

Bothuyne: ‘Kwetsbare gezinnen verdienen onze aandacht. Hun woning is heel vaak niet aangepast aan de huidige energie- en comfortnormen. Dit maakt dat veel energie verloren gaat en de factuur hoog oploopt. Zij dienen dan ook prioritair aangemoedigd en gesteund te worden om deze factuur zo laag mogelijk te houden. Ze moeten recht hebben op hoge premies, renteloze leningen en begeleiding op maat.’

Concreet pleit CD&V voor een drietrapsraket.

1/ Een gemiddelde renovatie van een woning kost 55000 euro. Daarom wil Bothuyne renteloze leningen tot 50000 euro en een terugbetaaltermijn tot 25 jaar mogelijk maken. ‘Zo kan elk gezin de noodzakelijke verbouwingen betalen, de uitgespaarde energiekost en de langere terugbetaaltermijn moeten helpen om de afbetaling haalbaar te maken.’

2/ De energiepremies de renovatiepremie zijn goede maatregelen, maar voor vele mensen en in het bijzonder voor onze meest kwetsbaren, een kluwen.“, zegt Bothuyne, “Het is hoog tijd voor één overkoepelende, geïntegreerde woningrenovatiepremie die 20% tot 30% (voor kwetsbare gezinnen) van de renovatiekost kan financieren. Eenvoudiger en steviger en bij één loket. Administratieve vereenvoudiging en efficiëntie moeten een troef worden.”

3/ Niet elk gezin ziet een renovatie zitten. Daarom moeten we werk maken van begeleiding, via architecten, maar ook via renovatiecoaches die Vlaanderen en de lokale besturen kunnen voorzien om bijvoorbeeld kwetsbare gezinnen of ouderen te ‘ontzorgen’ bij hun renovatieplannen.

De coronacrisis doet bovendien de bouwactiviteiten flink dalen. Er wordt een omzetdaling in de sector van 1/3 verwacht. Bothuyne pleit dan ook voor een tijdelijke verhoging van de premies in 2021. ‘Dat geeft meer slagkracht aan diegenen die het echt nodig hebben en een stevige impuls voor de bouwsector. Goed voor de economie, het milieu en de portemonnee. Dit zou een mooi bewijs zijn dat het aanpakken van de economische en de klimaatcrisis perfect kan samengaan.’

Een studie van VITO stelde deze week al dat investeringen in energierenovatie renderen voor de economie; elke geïnvesteerde euro levert 1,5 euro op, maar ook voor het klimaat, met een forse reductie van CO2-uistoot. Door een gericht ondersteuningsbeleid voor de lokale bouwsector kunnen we duurzaam vooruit: er worden lokale jobs gecreëerd en lokale toeleveringsketens versterkt. Terwijl de krimp van de economie wordt beperkt, kunnen we bovendien een klimaatwinst realiseren. Daarmee spreekt het VITO ook uitdrukkelijk Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, die vorig weekend nog het omgekeerde beweerde.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.