De herinrichting van de Kruishoutemse Markt en de straten errond gaat na de zomer van start. Deze week geven we daarover toelichting aan de buurtbewoners en de betrokken handelaars. Voor de werkzaamheden voorzien we  280 werkdagen. Ze zullen dus naar schatting anderhalf jaar duren. De werken verlopen in 9 aaneengesloten fases, om zo de hinder te beperken en het centrum maximaal bereikbaar te houden. Gedurende de hele tijd van de werken voorzien we een ‘omleidingscircuit’ rond het centrum dat een vlotte verkeerscirculatie moet garanderen.

Schepen van openbare werken Robrecht Bothuyne (CD&V): “We willen de hinder voor de bewoners en de handelaars zo beperkt mogelijk houden. Het centrum zal dan ook ten allen tijde bereikbaar zijn en blijven. En met de parking op en rond het Nieuw Plein of aan de Kerkhofweg, is er zeker ook voldoende parkeergelegenheid, ook tijdens de werken. Voor de handelaars voorzien we de nodige signalisatie, zodat klanten vlot de weg vinden naar hun favoriete zaak.”

Nadat Kruishoutem al het Nieuw Plein en de aanpalende Blekerijstraat, Kerkhofweg en Woestijnestraat liet renoveren, komt het eigenlijke centrum van de gemeente aan bod: de Markt en de straten die ermee verbonden zijn; de Waregemsesteenweg (tot en met het Nieuw Plein), de Churchillstraat, de Kerkstraat, de Pastorijstraat en de Hoogstraat.

"We gaan qua materiaalkeuze werken in dezelfde stijl als op het Nieuw plein. Voetpaden laten we uitvoeren in kleiklinkers, terwijl het wegdek in uitgewassen beton wordt aangelegd. De boordstenen zijn in graniet.", voorziet schepen Bothuyne .

De herinrichting van de Markt en omgeving zal het aantal beschikbare parkeerplaatsen ongeveer gelijk houden. Ook in de Waregemsesteenweg en de Churchillstraat komen evenveel parkeerplaatsen als nu. Het zogenaamde 'bankenstraatje', dat parallel loopt met de Hoogstraat, verdwijnt. De plaats die daardoor vrijkomt, kunnen we gebruiken voor groen en ruimere terrassen. Ook aan de overkant, ter hoogte van 't Kloefke, komt een groter terras. We verplaatsen er ook het oorlogsmonument. Nu staat het een beetje weggestopt in de hoek. Het krijgt een meer centrale plaats op het plein.

Samen met de Markt pakken we ook enkele straten die erop aansluiten grondig aan. "Zoals dat in enkele andere straten richting Kruishoutem al het geval is, krijgen ook de Winston Churchillstraat, de Waregemsesteenweg en de Hoogstraat meer de aanblik van een dreef: we laten er bomen planten. Groen en bomen maken een straat niet alleen sfeervoller, maar doet ze ook nauwer lijken, waardoor weggebruikers de neiging hebben om trager te rijden en bovendien is het goed voor de luchtkwaliteit", motiveert Bothuyne.

In september zullen nog een aantal voorbereidende werken gebeuren. De eigenlijke werken starten vanaf 14 oktober in de Pastorijstraat. Vervolgens vorderen we richting de Kerkstraat om aansluitend de Markt aan te pakken. De Churchillstraat is dan de volgende fase.

Daarna gaan we via de Hoogstraat tot op het kruispunt van de Oudenaardse- en Anzegemsesteenweg. "Dit is vandaag een zeer onveilig verkeerspunt, vooral voor fietsers. Er zijn ook al regelmatig ongevallen gebeurd, zoals recent nog. Daarom komt op die plaats een rotonde", legt Bothuyne uit.

De vernieuwing van de dorpskern van Kruishoutem zal ongeveer 6 miljoen euro kosten, maar is geen zaak van de gemeente alleen. In de eerste plaats is dit een waterzuiveringsdossier: Aquafin legt samen met rioolbeheerder Farys in de betrokken straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Zo zal alle afvalwater uit Kruishoutem effectief gezuiverd worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente nemen de heraanleg van de wegen en pleinen voor hun rekening. De gemeente zal er iets meer dan anderhalf miljoen euro voor betalen. Het werk is aanbesteed voor 5.421.473 euro inclusief btw aan de tijdelijke handelsvennotschap  De Witte uit Maldegem en Vanhulle uit Tielt. De gemeente moet daarvan slechts 1.605.166 euro betalen. De rest wordt door de Vlaamse overheid gefinancierd.