Reeds meer dan 10 jaar wordt gewerkt aan het dossier van de heraanleg van de N437, de Nazarethsesteenweg en Boeregemstraat die Lozer met Nazareth verbindt.

Schepen van openbare werken Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘De weg is niet alleen in slechte staat, er gebeuren ook regelmatig ongevallen en er is geen veilig fietspad of voetpad voorhanden. Bovendien is er in die buurt nog geen gescheiden riolering of waterzuivering. Daarom willen we, samen met de gemeente Nazareth, met Aquafin, VMM en AWV hier zo snel mogelijk investeren in riolering en waterzuivering en vooral in een veilige weg, inclusief fietspaden, voetpaden en voldoende parkeerplaatsen.’

Op de gemeenteraad  werd nu het voorontwerp gepresenteerd. Er wordt gekozen voor een nieuwe weg in asfalt, die in de bebouwde kom versmalt tot 6 meter breedte om de snelheid daar te drukken. Daar komen verhoogde aanliggende fietspaden van 1,75 meter aan beide kanten van de weg. Buiten de bebouwde kom gaat de wegbreedte naar 6,5 meter en zullen de fietspaden vrijliggend zijn.

In de bebouwde kom wordt een voetpad voorzien van 1,5 meter en voldoende afgebakende parkeerplaatsen. Over de hele lengte van het project worden ook telkens nieuwe bomen voorzien, minstens aan één kant. De oude bomen konden niet behouden worden, het merendeel is niet meer in goede staat en maakt de aanleg van een veilige weg inclusief fietspaden onmogelijk. Tijdens de storm van maart laatstleden vielen nog heel wat bomen om, of kraakten zware takken af. Een duidelijk bewijs dat hier ingegrepen moet worden. Bothuyne: ‘Door het voorzien van nieuwe bomen over de hele lengte van het traject, wordt het groene dreefkarakter van deze weg behouden en tegelijk maken we er een veilige weg van voor alle weggebruikers en de buurtbewoners.’

De aansluiting van de Nazarethsesteenweg met de Kasteelstraat, Lozerdorp en de Ouwegemsesteenweg wordt aangelegd in een rotonde, met fietspaden. Bothuyne: ‘Zo ontstaat een veel duidelijker en veiliger verkeerssituatie. Nu is het niet altijd duidelijk wie voorrang heeft en worden soms onverantwoord hoge snelheden vastgesteld. De rotonde zal dit oplossen.’

Nu het voorontwerp klaar is en de meer dan 130 grondinnemingen bijna afgerond zijn, is het de bedoeling zo snel mogelijk de schop in de grond te steken. Bothuyne: ‘Na een eerste inspraakvergadering in 2013, organiseren we opnieuw een bewonersvergadering in september, na het verlof. Bewoners kunnen dan nog aanpassingen aan het ontwerp suggereren. Daarna wordt een definitief ontwerp gemaakt en zal de aanbesteding volgen. We hopen dat de werken midden volgend jaar kunnen starten. Ook dan zal opnieuw een bewonersvergadering georganiseerd worden. Inspraak en participatie zijn essentieel voor ons.’

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.