De Deinsesteenweg is aan vernieuwing toe. Schepen van openbare werken Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘Niet alleen is de riolering in slechte staat, ook de verkeersveiligheid moet beter. De weg wordt af en toe hersteld, maar is aan heraanleg toe. De voet- en fietspaden moeten beter, de bushaltes moeten toegankelijk, voldoende parkeerplaatsen moeten voorzien worden en er wordt vaak te snel gereden.’

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Kruisem slaan de handen in elkaar voor een herinrichting van de gewestweg tussen de grens met Deinze en het kruispunt met de Aaishovedriesstraat. In het gemeentelijk informatieblad, XM Info, is een speciale katern opgenomen met een beeld van hoe de nieuwe weg eruit kan zien. Bothuyne: ‘Zo is iedere Kruisemnaar op de hoogte van onze plannen om de verbinding met Deinze vlotter en veiliger te maken voor iedere weggebruiker en kunnen buurtbewoners en andere geïnteresseerden hun opmerkingen en suggesties overmaken.’

8 zones met een oplossing op maat
Omdat het een lang projectgebied is, van meer dan 4 kilometer, delen we de Deinsesteenweg (N494) op in 8 verschillende zones. Over de ganse lengte komt er een fietspad aan beide kanten van de rijweg. Op de website en in de katern in XM-info zie je een dwarsprofiel van elke zone. Voor elke zone bekijken we wat de meest geschikte inrichting is, afhankelijk van de omgeving en de bebouwing. Zo zijn er op sommige plaatsen parkeerplaatsen nodig, op andere minder. Ook willen we zoveel mogelijk groen voorzien en het water, waar mogelijk, laten infiltreren.

Gescheiden riolering
Aquafin en Farys maken van de werken gebruik om over de hele projectzone een gescheiden riolering aan te leggen. Ook een aantal zijstraten van de Deinsesteenweg (N494), zoals de Passionistenstraat, Bosstraat, Bellegemstraat …, krijgen een gescheiden riolering. In zo’n gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater apart afgevoerd. Dat is beter voor het milieu. Op dat moment zal ook in die straten de weg heraangelegd worden.

Timing

Maart 2022

Goedgekeurde startnota. De startnota bevat een dwarsprofiel per zone.

Najaar 2022 - 2023

Verfijnen ontwerp per zone. Elke zone wordt nauwer bestudeerd totdat er een afgewerkt en gedetailleerd plan op tafel ligt voor de herinrichting en de rioleringwerken.

2024 - 2025

Eventuele grondverwervingen. We starten met de (beperkte) grondverwervingen die nodig zijn voor de herinrichting en de rioleringswerken. 

2026 - 2027

Omgevingsvergunning - We vragen de omgevingsvergunning aan en selecteren de uitvoerder van de werken via een aanbesteding. 

2027 - 2029

Eerste schop in de grond. De werken starten ten vroegste in 2027 en ten laatste in 2029. 

Meer info?

Alle actuele info vind je steeds op https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-deinsesteenweg.