Er is iets op til in het partijpolitieke landschap. De extremen ter rechter en ter linkerzijde lijken aan een onstuitbare opmars begonnen; gedreven op algemene mistevredenheid in crisistijd en welgemikte maar vooral breed uitgesmeerde campagnes op sociale media. En dat tegen een achtergrond van verdere versplintering in het partijlandschap. We zijn wel nog niet zover als Nederland waar niet minder dan 37 partijen straks meedoen aan de parlementsverkiezingen en er allicht 15 daarvan ook in het parlement minstens één zitje zullen verwerven… Op dit moment zijn er 4 partijen nodig om een meerderheid te vormen in Nederland. En ook bij ons zijn de coalities met slechts 2 strekkingen al lang vervlogen tijd.

Daarom groeit het pleidooi voor een herverkaveling van ons partijlandschap. CD&V-voorzitter Coens pleitte al voor kleinere kieskringen om zo kandidaten en partijen tot samenwerking te bewegen en de band met de kiezer te versterken. Anderen, zoals Conner Rousseau, dromen ook van de grote herverkaveling. Rousseau gaat zelfs gewoon een aantal partijen ‘overbodig’ maken. Hij wil op termijn nog 4 partijen overhouden: een centrumlinks en centrumrechts blok en dan de ‘extremen’.

Ook Bart De Wever en zijn kersverse luitenanten lijken op zo’n ontwikkeling te mikken. N-VA zou dus de centrum-rechtse formatie van dienst moeten worden in Vlaanderen.

Mocht dit verlangen bewaarheid worden, is de facto de installatie van een ‘eeuwige coalitie’ in Vlaanderen. Immers: de kans dat zo’n centrum-links of centrum-rechts blok een absolute meerderheid haalt, is beperkt. Dus zijn beide formaties veroordeeld tot elkaar als coalitiepartners. Allicht is dat ook één van de drijfveren van de betrokkenen; een permanente deelname aan de macht is aanlokkelijk. Maar het zou het democratische debat fnuiken. Kiezers zouden onvrede enkel nog kunnen uiten door een stem op een extreme links-populistische of een extreme rechts-populistische partij. Een dergelijk partijlandschap is ook een verschraalde weergave van de realiteit van dat politieke debat. Conservatieve rechts-liberale kiezers en progressieve links-collectivistisch denkende Vlamingen zullen zich moeilijk in de centrumrechtse of centrumlinkse blokken herkennen. Maar ook de grote schare echte centrum-kiezers zouden zo verweesd achter blijven. We hebben nood aan duidelijk uitgesproken partijen; met een sterke centrum-partij als alternatief voor sterke linkse en rechtse blokken of voor de extreme partijen, die niet mikken op bestuursdeelname maar hun zweep-functie koesteren.

Niet alleen zijn er zo steeds minstens 3 coalities mogelijk, en wordt het parlementaire debat zo niet onnodig beperkt, ook is een centrumpartij de veruitwendiging van de positie van heel veel Vlamingen blijkt uit kiesonderzoek. Alleen slaagt geen enkele partij er vandaag in om die positie echt te claimen.

Een hergroepering van de politieke krachten is nodig; slagkrachtige coalities zijn evidenter met minder dan met meer partijen. Maar een partijpolitiek landschap waar de facto een centrum-links en een centrum-rechts blok tot elkaar veroordeeld zijn om nog werkbare coalities te maken, is de doodsteek voor het democratische debat in Vlaanderen.

De uitdaging is dan ook voor wie een echt centrumbeleid wil, dit ook uit te werken en te dragen. Een klimaatbeleid zonder de koopkracht of competitiviteit aan te tasten, een sociaal beleid zonder het overheidsbeslag de pan te laten uitswingen, een humaan maar strikt migratiebeleid, een beleid dat ondernemerschap in al zijn vormen ondersteunt, een beleid met een efficiëntere en eenvoudiger maar steeds nabije overheid. Dat zijn ingrediënten van wat die centrumpartij tot een succes kan maken. Dat zijn ook de bouwstenen voor een geloofwaardig centrum-alternatief voor dat linkse en rechtse blok waar Conner en Bart van dromen. Want een eeuwig huwelijk van Conner en Bart… wie zit daar nu op te wachten?

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.