Grote energieleveranciers zijn sinds 1 april 2022 verplicht om ook contracten aan te bieden die maandelijks het reële verbruik factureren.  Sinds september 2022 is een sterke stijging te merken van het aantal afnemers met maandfacturatie. Eind 2022 werd bij 13.502 afnemers het aardgasverbruik en bij bijna dubbel zoveel (25.051 afnemers) het elektriciteitsverbruik afgerekend via maandfacturatie. Ter vergelijking: in september waren er nog maar 4091 contracten met maandfacturatie.

Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (cd&v): ‘Klanten van energieleveranciers vinden dus wel de weg naar mandafrekening, maar het is nog steeds een heel beperkt fenomeen. Nochtans hebben veel Vlamingen door de hausse van de energieprijzen in het najaar nu veel te hoge voorschotfacturen. Een contract dat het reële verbruik afrekent, maakt definitief komaf met te hoge voorschotten.’

Voorschotfacturen zijn dus niet meer verplicht. Enige voorwaarde is dat je over een digitale meter beschikt. Die kan je nu gratis aanvragen bij Fluvius. Het grote voordeel van de maandelijkse afrekening is dat je precies betaalt voor wat je verbruikt. Je voorkomt een onvoorspelbare eindfactuur die een heel jaar omvat. Omdat je geen voorschot meer betaalt, loop je ook niet het risico om betaalde voorschotten kwijt te spelen wanneer de energieleverancier failliet zou gaan. De keerzijde is natuurlijk dat die maandelijkse afrekening afhangt van het seizoen. In de wintermaanden zal je veel meer betalen dan in de zomer, omdat je verbruik dan hoger ligt. Bothuyne: ‘voordeel is toch wel dat wie inspanningen doet om energie te besparen dit ook onmiddellijk voelt en zo lagere facturen krijgt. Wie zuinig omspringt met energie wordt beloond.’

Enkel grote leveranciers, met meer dan 20000 afnemers, zijn verplicht dergelijke formules aan te bieden. Concreet gaat het over ENGIE Electrabel (1.449.059 afnamepunten elektriciteit, 923.918 afnamepunten aardgas), Luminus (878.588 afnamepunten elektriciteit, 569.846 afnamepunten aardgas), Eneco Belgium (457.956 afnamepunten elektriciteit, 331.684 afnamepunten aardgas), TotalEnergies Power&Gas Belgium (128.737 afnamepunten elektriciteit, 171.461 afnamepunten aardgas) en Power Online (151.946 afnamepunten elektriciteit, 94.521 afnamepunten aardgas). Samen vertegenwoordigen deze leveranciers bijna 90% van de markt in Vlaanderen.

Robrecht Bothuyne: ‘Ook kleine leveranciers zouden dit aanbod moeten doen. Minister Demir heeft toegezegd dit vanaf dit najaar te gaan verplichten. Zo kan straks elke Vlaming bij elke energieleverancier afscheid nemen van hoge voorschotten en naar afrekening op maandbasis overschakelen.’

Op https://www.vlaanderen.be/maandafrekening-voor-elektriciteit-en-aardgas wordt alle informatie met betrekking tot maandfacturatie samengebracht. Via de V-test kunnen afnemers continu het huidig aanbod aan contracten voor elektriciteit en aardgas met maandafrekening terugvinden. Op de resultatenpagina van de V-test kan men via de filters kiezen voor ‘maandelijks afrekenen’. Die optie is terug te vinden bij ‘Facturatie’ onder de vraag ‘Hoe vaak wil je betalen voor jouw energie?’. Bothuyne pleit nu voor een grootschalige campagne om deze manier van factureren beter bekend te maken.