De droogte stelt onze land- en tuinbouwers voor grote uitdagingen. Kruisems schepen van openbare werken Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘Langs de Nararethsesteenweg en de Boeregemstraat worden op dit moment wegenwerken uitgevoerd. De bemaling om te kunnen werken in de ondergrond, zorgt ervoor dat er water wordt opgepompt. Dit water laten we niet verloren gaan. We bufferen dit in een container van 20 m³ en nodigen bewoners en land- en tuinbouwers uit om zich daar te bevoorraden. Het water wordt gratis ter beschikking gesteld.’

Wegens de droogte van de afgelopen weken en om kort op de bal te kunnen spelen bij eventuele volgende droge periodes, is beslist om het bemalingswater te capteren en te bufferen zodat dit kan gebruikt worden door de bewoners en landbouwers.

Bothuyne: ‘U vindt de blauwe captatiecontainer steeds terug in de nabijheid van de bemalingspompen. De aannemer en de partners die de werken uitvoeren, zorgen ervoor dat die steeds toegankelijk zal zijn.’

De container bevindt zich momenteel ter hoogte van de voormalige houthandel Van Herzeele en is enkel bereikbaar langs de Plezierstraat. De container schuift de komende weken verder met de werken mee op in de richting van de Edemolen.

Enkele afspraken en opmerkingen:

  • Bemalingswater is geschikt voor beregening, maar mag niet gebruikt worden als drinkwater.
  • Er is een aftapkraantje voorzien alsook een aftappunt voor groter verbruik.
  • De container kan vrij gebruikt worden zonder afspraak overdag, bij voorkeur na de werfuren.
  • We rekenen op ieders gezond verstand zodat er geen misbruik optreedt.
  • Vragen of opmerkingen : infra@Kruisem.be