Vlaanderen heeft forse ambities als het gaat over de arbeidsmarkt: de werkzaamheidsgraad richting 80% en 120000 extra jobs. Deze ambities waarmaken in een structureel krappe arbeidsmarkt is een uitdaging. Voor het eerst in onze geschiedenis, is het aantal mensen die op pensioen gaat hoger dan het aantal jongeren die aan een eerste job kan beginnen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘De uitdagingen waar Vlaanderen voor staat, kan het alleen maar waarmaken als ook de federale overheid hier maximaal ondersteuning biedt. Eigenlijk is er een Copernicaanse omwenteling nodig, waarbij zowel het Vlaamse als federale beleid in teken moet staan van de noden van de Vlaamse arbeidsmarkt. Via de resolutie willen we de Vlaamse Regering een sterk mandaat geven om die dialoog aan te gaan om drempels voor ambitieuze doelstelling kunnen behalen. Daar waar federaal het niet mogelijk is een aangepast beleid te voeren, moet het mogelijk worden om een ‘assymetrisch’ beleid te voorzien waar Vlaanderen de kans krijgt eigen keuzes te maken.’

David Geens van Doorbraak.be vroeg meer uitleg binnen een podcast: https://doorbraak.be/radio/robrecht-bothuyne-federale-arbeidsmarktbeleid-afstemmen-op-vlaamse-noden/