Kruisemse bedrijven door de crisis helpen

De gemeente Kruisem wil de lokale handel en economie doorheen deze crisis helpen. Schepen voor lokale economie Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘Daartoe is een relanceplan opgesteld, met 10 concrete acties. Dit plan is er gekomen in overleg met de lokale handelaars en Unizo Kruisem. In september volgt dan nog een grootscheepse promotieactie voor de Kruisemse winkels en horecazaken.’

Waarom september? Bothuyne : ‘Omdat dan allicht de economische gevolgen van de crisis echt voelbaar zullen worden. En omdat september sowieso een dure maand is voor veel gezinnen. Een extra steun kan dan zeer welkom zijn.’

Concreet voorziet de gemeente Kruisem bij de aankoop van een digitale Kruismbon een bonus van 20% voor je aankopen in handelszaken die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn geweest en 30% voor wat je in de lokale horeca wil besteden. Meer informatie over de actie volgt later. Zo worden ook informatiesessies voor de handelaars en horecazaken.

Bothuyne: ‘Met deze commerciële actie moedigen we lokaal winkelen aan, promoten we onze winkels en horeca, zwengelen we de consumptie aan en geven we onze gezinnen een steun! Voor de meest kwetsbaren worden ook nog Kruisembonnen ter beschikking gesteld.’

  1. Snelle uitbetaling facturen

Ondernemingen hebben nood aan liquiditeit. Als lokaal bestuur engageren we ons om, zoveel als mogelijk, alle binnenkomende facturen binnen de 30 dagen te betalen.

  1. Nieuwe aankopen en aanbestedingen worden niet uitgesteld, maar zo mogelijk vervroegd

Alle diensten van de gemeente Kruisem wordt gevraagd om voorziene aankopen en aanbestedingen versneld ter goedkeuring voor te leggen. Op die manier realiseren we niet alleen zo snel mogelijk onze beleidsdoelstellingen, ook ondersteunen we zo effectief de economie. We kijken of en hoe we onze organisatie in functie van deze doelstelling kunnen of moeten aanpassen. Aanbestedingen en aankopen gebeuren bij voorkeur zo veel mogelijk bij lokale ondernemers.

  1. Schrappen standgeld marktkramers

De openbare markten in Kruishoutem en Zingem gingen een aantal weken niet door. In 2020 moeten de marktkramers slechts voor een half jaar standgeld betalen.

  1. Geen kermis, geen standgeld

De kermiskramers moeten geen standgeld betalen voor kermissen die niet kunnen doorgaan. 

  1. Kruisembon voor wie het echt nodig heeft.

De Kruisembon is een vaste waarde. Het is een veel gebruikt cadeautje in en rond onze gemeente en zorgt ervoor dat voor vele duizenden euro’s in eigen gemeente geconsumeerd wordt. De gemeente kiest er bewust voor om niet elke inwoner bonnen te geven, maar zal enkel Kruisembonnen ter beschikking stellen aan de mensen die het echt moeilijk hebben, bv. inwoners die een leefloon ontvangen … Deze verdeling gebeurt via de afdeling Mens en Welzijn.

  1. Korting van 25% op de drijfkrachtbelasting

De enige resterende belasting op ondernemersactiviteiten is de drijfkrachtbelasting, die vooral grotere bedrijven met grote machines treft.  Bedrijven hebben echter vele weken verplicht moeten sluiten. Daarom voorziet de gemeente een korting van 25% (één kwartaal) op deze belasting. Belastingen betalen voor een periode waarin je niet kon of mocht werken, zou immers niet fair zijn.  

  1. Winkelhieren promoten

De gemeente Kruisem steunt lokaal kopen, via een aangepaste pagina op de website, de infoborden langs de invalswegen en andere communicatiemiddelen. Unizo Kruisem engageert zich om ook advertenties in XM-info aan de helft van de prijs aan te bieden. Acties gebeuren in samenwerking met Unizo Kruisem.

  1. Commerciële actie in overleg met de handelaars

Om de heropstart te begeleiden van de lokale handelaars stelt de gemeente een budget ter beschikking van 40 000 euro ter beschikking voor een commerciële actie, die zal starten op 1 september. Tegelijkertijd versterken we ook de koopkracht van onze inwoners. Belangrijk is dat vooral de zaken die geheel of gedeeltelijk moesten sluiten hier het meeste voordeel uit halen. Over de praktische organisatie is een werkgroep opgezet met handelaars en Unizo Kruisem. Meer info volgt in de XM info september 2020.

  1. Toerisme in eigen streek promoten

We promoten lokaal toerisme en de lokale horeca (en korte keten) via de gemeentelijke communicatiekanalen. We zetten de lokale wandel- en fietsroutes, de bezienswaardigheden en de horeca in de kijker.  7 cafés en restaurants gingen ook in op het voorstel van de gemeente om hun terras tijdelijk uit te breiden.

  1. Veilige wekelijkse markten

Sinds de nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette, organiseert Kruisem de twee wekelijkse markten zo dat dit veilig gebeurt voor marktkramers en de bezoekers. En met succes. In Zingem komen wekelijks bijna 500 mensen langs op de markt. In Kruishoutem zijn er zo’n 700 marktgangers!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.